Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KS1-3PRD Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
KRYM.Stacj. 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

- wskazanie znaczenia i roli prawa rodzinnego i opiekuńczego jako regulatora doniosłych stosunków społecznych,

- wyjaśnienie zakresu regulacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych aktów normatywnych dotyczących stosunków rodzinnych,

- charakterystyka podstawowych instytucji prawa rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem relacji między rodzicami a dziećmi,

- ukazanie związków prawa rodzinnego i opiekuńczego z naukami penalnymi.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Prawo rodzinne i opiekuńcze obejmuje problematykę: zagadnień wprowadzających, instytucji małżeństwa, relacji między rodzicami a dziećmi, zastępczego środowiska rodzinnego oraz obowiązku alimentacyjnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - St I stopnia, rok III/sem. V

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 18 godz., egzamin 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godzin, co odpowiada 4,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4,0 pkt ECTS.

Literatura:

J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2016.

N. Szok, R. Terlecki, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Praktyka, orzecznictwo, kazusy, Warszawa 2016

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H. Beck

M. Goettel, Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, wyd. LexisNexis

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student ma wiedzę na temat podstawowych instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego

- student uświadamia sobie źródła zagrożeń stosunków rodzinnych zjawiskami patologicznymi

- student rozumie znaczenie regulacji prawnorodzinnych oraz działalności orzeczniczej sądów na rzecz prawidłowego funkcjonowania stosunków rodzinnych

Umiejętności:

- student posiadania umiejętność wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej z prawa rodzinnego, w szczególności w zakresie prawnej oceny wybranych przypadków,

- student potrafi wskazać typy zagrożeń dla stosunków rodzinnych eliminowanych w na zasadach określonych w k.r.o. w trybie postępowania przed sądem opiekuńczym

Kompetencje społeczne:

- student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz nieustannego doskonalenia swoich umiejętności, a także potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

- student uświadamia sobie konieczność śledzenia i przyswajania najnowszych osiągnięć w interesującej go specjalności,

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie wypowiedzi na pytania otwarte albo w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta
Prowadzący grup: Katarzyna Bagan-Kurluta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Drozdowska
Prowadzący grup: Urszula Drozdowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.