Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KS2-2PER Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Pedagogika resocjalizacyjna
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
KRYM.Stacj. 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowe treści z zakresu: psychologii ogólnej, społecznej i wychowawczej, pedagogiki społecznej i teorii wychowania.

Skrócony opis:

Treści przedmiotu obejmują charakterystykę pedagogiki resocjalizacyjnej jako subdyscypliny pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nieprzystosowania społecznego w sferze etiologii, symptomatologii oraz typologii z jednoczesnym określeniem wymiarów działalności diagnostycznej i metodycznej w obszarach: opieki, wychowania i terapii.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak:

Charakterystykę teleologicznych, teoretycznych i metodycznych aspektów oddziaływań resocjalizacyjnych.

Analizę specyfiki oddziaływań resocjalizacyjnych w obszarach: profilaktyki nieprzystosowania społecznego, resocjalizacji w środowisku otwartym i resocjalizacji instytucjonalnej.

Istota socjalizacji, wychowania i resocjalizacji.

Przedmiot, cele, zadania funkcje, zakres oraz podstawowa terminologia pedagogiki resocjalizacyjnej

Współczesne nurty resocjalizacji

Modele zdrowej osobowości a przystosowanie społeczne

Diagnoza i metodyczne postępowanie w resocjalizacji

Resocjalizacja w środowisku otwartym i resocjalizacja instytucjonalna

Przegląd sposobów pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej w Polsce i na świecie

Literatura:

• L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Wydawnictwo APS, Warszawa 2001 lub 2004 i ich wznowienia.

• K. Pospiszyl, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.

• M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa 2006.

• H. Machel, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2006.

• B. Urban, J.M. Stanik, Resocjalizacja tom 1 i 2, Warszawa 2007.

• C. Czapów, Wychowanie resocjalizujące. Warszawa 1978.

• S. Górski, Metodyka resocjalizacji, Warszawa 1985.

• L. Pytka, Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym, Warszawa 1986

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz.109, Nr 58, poz. 542, z 2003 r. Nr 137, poz.1304, Nr 223, poz. 2217)

Efekty uczenia się:

Zna elementarną terminologię stosowaną w pedagogice resocjalizacyjnej oraz rozumie jej zakres i przedmiot.

Ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą przyczyn, dynamiki i specyfiki zjawiska nieprzystosowania społecznego oraz rozumie różnorodne jego uwarunkowania.

Potrafi wykorzystać podstawową interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w celu rozpoznawania, analizowania i interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań , a także specyficznych problemów społecznych w celu wskazania propozycji rozwiązań zapobiegawczych i naprawczych (prognozując przebieg ich rozwiązywania oraz przewidując skutki planowanych działań stosowanych w praktyce rozwiązywania problemów społecznych).

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny, zaliczenie pisemne na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Konopczyński
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska, Marek Konopczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Sawicki
Prowadzący grup: Krzysztof Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.