Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo karne wykonawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PN5-4PSPDD Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo karne wykonawcze
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe specjalistyczne
nieobowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student nabywa wiedzę o wykonywaniu środków reakcji prawnokarnej na czyn zabroniony, zapoznaje się z treścią regulacji dotyczących wykonywania tych środków

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta zasadami wykonywania poszczególnych środków reakcji prawnokarnej na czyn zabroniony.

Pełny opis:

1. Prawo karne wykonawcze pojęcie, źródła prawa

2. Organy postępowania wykonawczego

3. Nadzór i kontrola nad wykonywaniem środków reakcji prawnokarnej

4. Udział społeczeństwa w procesie wykonywania kar

5. System dozoru elektronicznego

6. Wykonywanie kary grzywny

7. Wykonywanie kary ograniczenia wolności

8. Wykonywanie kary pozbawienia wolności

9. Wykonywanie środków karnych

10. Wykonywanie przepadku

11. Wykonywanie środków kompensacyjnych

12. Wykonywanie środków probacyjnych

13. Wykonywanie środków zabezpieczających.

Literatura:

T. Szymanowski,, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Warszawa 2017

- J. Hołda, Z. Migdał, B. Zórawska, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2017

• Literatura uzupełniająca

- Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. J. Lachowski, wyd. 2, Warszawa 2016

- K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 3. wyd. Warszawa 2016

- S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 7 wyd. 2017

- Międzynarodowe standardy wykonywania kar , PWP 2011, nr 72 - 73

Efekty uczenia się:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji prawa karnego wykonawczego

- zna terminologię właściwą dla tej dziedziny prawa

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w dziedzinie prawa karnego wykonawczego

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w regulacjach prawnych dotyczących sankcji karnych

- porusza się sprawnie w systemie polskiego prawa karnego wykonawczego, posiada umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu prawa karnego wykonawczego

Metody i kryteria oceniania:

aktywność studenta na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Grażyna Szczygieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe specjalistyczne
nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta zasadami wykonywania poszczególnych środków reakcji prawnokarnej na czyn zabroniony.

Pełny opis:

1. Prawo karne wykonawcze pojęcie, źródła prawa

2. Organy postępowania wykonawczego

3. Nadzór i kontrola nad wykonywaniem środków reakcji prawnokarnej

4. Udział społeczeństwa w procesie wykonywania kar

5. System dozoru elektronicznego

6. Wykonywanie kary grzywny

7. Wykonywanie kary ograniczenia wolności

8. Wykonywanie kary pozbawienia wolności

9. Wykonywanie środków karnych

10. Wykonywanie przepadku

11. Wykonywanie środków kompensacyjnych

12. Wykonywanie środków probacyjnych

13. Wykonywanie środków zabezpieczających.

Literatura:

T. Szymanowski,, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Warszawa 2017

- J. Hołda, Z. Migdał, B. Zórawska, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2017

• Literatura uzupełniająca

- Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. J. Lachowski, wyd. 2, Warszawa 2016

- K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 3. wyd. Warszawa 2016

- S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 7 wyd. 2017

- Międzynarodowe standardy wykonywania kar , PWP 2011, nr 72 - 73

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.