Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie fizyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-1WFI Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe

Założenia (opisowo):

Gry i zabawy ruchowe, podstawowe elementy techniczne gry w piłce siatkowej, małe gry, gra szkolna w piłkę siatkową, podstawowe elementy techniczne gry w koszykówkę, małe gry, gra szkolna w koszykówkę, podstawowe elementy techniczne gry w piłkę nożną, Gra szkolna w piłkę nożną, Gra szkolna w unihokeja.

Elementy techniczne w badmintonie +gra szkolna. Ćwiczenia kształtujące gibkość / stretching/. Ćwiczenia ogólnorozwojowe kształtujące podstawowe cechy motoryczne. Nauka i ćwiczenia na przyrządach kształtujących siłę /sala do ćwiczeń siłowych dla kobiet i mężczyzn/. Nauka i ćwiczenia na przyrządach aerobowych: rower stacjonarny, bieżnia elektryczna, orbitrek elektryczny, step per, ergometr wioślarski. Trening siłowy na atlasie wielofunkcyjnym. Ćwiczenia siłowe ze sztangą i hantlami. Podstawowe formy z rytmiki – proste układy taneczne. Aerobic, CrossFit & Fitness. Elementy techniczne gry w tenisa stołowego + gra szkolna. Podstawy gry w tenisa ziemnego.


Skrócony opis:

Gry i zabawy ruchowe, podstawowe elementy techniczne gry w piłce siatkowej, małe gry, gra szkolna w piłkę siatkową, podstawowe elementy techniczne gry w koszykówkę, małe gry, gra szkolna w koszykówkę, podstawowe elementy techniczne gry w piłkę nożną, Gra szkolna w piłkę nożną, Gra szkolna w unihokeja.

Elementy techniczne w badmintonie +gra szkolna. Ćwiczenia kształtujące gibkość / stretching/. Ćwiczenia ogólnorozwojowe kształtujące podstawowe cechy motoryczne. Nauka i ćwiczenia na przyrządach kształtujących siłę /sala do ćwiczeń siłowych dla kobiet i mężczyzn/. Nauka i ćwiczenia na przyrządach aerobowych: rower stacjonarny, bieżnia elektryczna, orbitrek elektryczny, step per, ergometr wioślarski. Trening siłowy na atlasie wielofunkcyjnym. Ćwiczenia siłowe ze sztangą i hantlami. Podstawowe formy z rytmiki – proste układy taneczne. Aerobic, CrossFit & Fitness. Elementy techniczne gry w tenisa stołowego + gra szkolna. Podstawy gry w tenisa ziemnego.

Pełny opis:

Profil studiów- ogólnoakademicki

Forma studiów- stacjonarne

Rodzaj przedmiotu- obowiązkowy

Język przedmiotu- Polski

Dziedzina i dyscyplina nauki- dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu/ dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej.

Rok studiów /semestr I rok, semestr I i II stacjonarny

Wymagania wstępne- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 60 godz.

Metody dydaktyczne- ćwiczenia

Punkty ECTS- 0

Bilans nakładu pracy studenta- udział w zajęciach 60 godz.

Wskażniki ilościowe- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośrednio pracy nauczyciela 60 godz.

Literatura:

Ariet T..2001. Koszykówka –podstawy techniki i taktyki Wydawnictwo Extrema. Kraków.

Mizieliński S.,Kulturystyka. Warszawa 1987.

Vella.M., Anatomia w treningu siłowym i fitness. Warszawa 2007.,

LeMay M.,Stretching.Warszawa 2005.

Adamczyk S.,Uzarowicz J..Zagórski B.,Piłka siatkowa,Kraków 1998, wyd.AWF.

Czerwiński J.,Jastrzębski Z.,Proces szkolenia w zespołowych w grach sportowych., Teoria i praktyka.,AWFiS Gdańsk.

Grządziel G.,Szade D.,Piłka siatkowa, taktyka i elementy mini siatkówki, AWF Katowice, 2006.

Talaga J., ABC Młodego piłkarza,Nauczanie techniki. Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 2006.

Talaga J.,Sprawność fizyczna., Testy 2006.

Starzyński S.,Tywoniu-Małysz.,Unihokej Floorball., Polska Federacja Unihokeja –Florball.

Mazurek L.,Gimnastyka podstawowa.,Wydawnictwo Sport i Turystyka Warszawa 1991.

Jasiakiewicz M.,Kulturystyka., Warszawa 1990.

Superlak E.,Piłka siatkowa., Wrocław 1995.

Kuźmińska O.,Popielawska M.,Taniec-Rytm-Muzyka., Wydawnictwo TELBIT,Warszawa 1999.

Bondarowicz M.,Zabawy w grach sportowych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,Warszaw 1955.

Bahrynowska-Fic J.,Właściwości ćwiczeń fizycznych, ich systematyka i metodyka.,Państwowy Zakład Wydawnictw lekarskich, Warszawa 1992.

Efekty uczenia się:

K_KO1- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_KO2- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_KO3- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie I i II semestru – roczne na ocenę.

Zaliczeniem przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa a każda nieobecność nieusprawiedliwiona musi być odrobiona. Skala ocen od 2 do 5.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Błachno, Marcin Milczunas, Przemysław Mońko, Marcin Słoma, Maciej Stefanowicz
Prowadzący grup: Wojciech Błachno, Marcin Milczunas, Przemysław Mońko, Marcin Słoma, Maciej Stefanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.