Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Prawo cywilne z elementami prawa handlowego i gospodarki gruntami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PROCHG Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Prawo cywilne z elementami prawa handlowego i gospodarki gruntami
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo cywilne cz.I (ogólna, prawo rzeczowe i rodzinne) 0700-PN5-2PCR
Prawo cywilne cz.II (zobowiązania, prawo rodzinne i spadkowe) 0700-PN5-3PCX

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studenta z metodologią prowadzenia badań naukowych,

Wykształcenie umiejętności przygotowania materiałów do pisania prac pisemnych w ramach seminarium

Umiejętność ustnej prezentacji tezy badawczej w ramach podjętej przez seminarzystę problematyki


Skrócony opis:

Proseminarium magisterskie ma na celu wykształcenie umiejetności prowadzenia w przyszłości badań naukowych, a zatem sposobu przygotowania materiałów, ich selekcji, a następnie określenie podstawowych zasad tzw. pisarstwa naukowego. Nauka prezentacji określonych instytucji prawnych, orzeczeń sądowych

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - proseminarium.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba punktów ECTS - 4.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 28 godzin proseminarium.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach - 28 godzin, przygotowanie do zajęć - 50 godzin, liczba konsultacji - 22 godziny. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2003.; Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.; J. Mąjchrzak , Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 1999.; E. Niedzielska, Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1993.; E. Ruśkowski (red.), Prace licencjackie i magisterskie, Siedlce 2002; J. Jura, J. Roszczypała, Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa 2000; J. Apanowicz, Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z organizacji i zarządzania, Gdynia 1997.

Efekty uczenia się:

K_W08 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa,

K_W12 zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

K_W13 zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami,

K_U04 rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych,,

K_U07 potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

K_U09 posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie,

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Ocena referatów, dyskusji, analizy aktualnego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie tematyki prac magisterskich przygotowywanych przez seminarzystów, pracy w grupach. Ocena wymaganych materiałów, tj. tematu pracy magisterskiej, spisu treści, bibliografii i orzecznictwa sądowego pod kątem poprawności formalnej, językowej, logicznej i możliwości zrealizowania tematu. Zakres ocen od 2 do 5.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Prowadzący grup: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.