Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo małżeńskie majątkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PSPMA Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo małżeńskie majątkowe
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności stosowania norm prawa rodzinnego i opiekuńczego. Celem przekazania treści przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętność posługiwania się aktami prawnymi z zakresu prawa rodzinnego, w tym kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy majątkowej sfery stosunków między małżonkami, a więc określonych skutków zawarcia związku małżeńskiego.

Pełny opis:

1) Małżeństwo – zawarcie, skutki;

2) Małżeńskie ustroje majątkowe (wspólność majątkowa małżeńska, rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków)-ustrój ustawowy i kształtowanie ustrojów umownych;

3) Odpowiedzialność majątkowa małżonków za zobowiązania osób trzecich,

4) Ustanie wspólności majątkowej, rozliczenia małżonków i podział majątku;

5) Ustanie małżeństwa (przesłanki i skutki rozwodu), unieważnienie małżeństwa, ustalenie nieistnienia i istnienia małżeństwa - skutki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016.

- A. K. Bieliński, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

- A. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

- J. Ignaczewski (red.), Małżeńskie prawo majątkowe, Warszawa 2016.

- J. Ignaczewski, Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, Warszawa 2015.

- J. Grzelińska, Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami: aspekty prawne i majątkowe, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Student ma nabyć następujące umiejętności:

wiedza: - ma podstawową wiedzę o podstawowych instytucjach prawa rodzinnego,

- zna istotę i elementy stosunków małżeńskich, majątkowych, kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej,

-student uzyska wiedzę w zakresie najistotniejszych zagadnień z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w Polsce, odnoszących się do organów ochrony rodziny, prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in. w zakresie podstawowych instytucji prawa rodzinnego ( małżeństwo, ustroje majątkowe, rozwód, separacja, ustanie małżeństwa, pochodzenie dziecka, macierzyństwo, ojcostwo, władza rodzicielska, obowiązek alimentacyjny);

umiejętności: -potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą podstawowych materii prawa rodzinnego

-potrafi identyfikować zadania i kompetencje organów i instytucji ochrony rodzinny i dziecka;;

kompetencje i zadania społeczne: -student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego;

Metody i kryteria oceniania:

-zaliczenie/egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta
Prowadzący grup: Katarzyna Bagan-Kurluta, Urszula Drozdowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.