Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenia specjalistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-SPT-1TASE Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia specjalistyczne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: Studia Podyplomowe Kształcenie tłumaczy przysięgłych języka angielskiego-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 30.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia ogólne:

Studia są kierunkiem mającym na celu kształcenie przyszłych tłumaczy a zwłaszcza tłumaczy przysięgłych. Obszerne moduły zajęć mają przygotować do praktycznego wykonywania roli tłumacza przysięgłego. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków: filologia angielska, lingwistyka, prawo, ekonomia.

Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz rozwinięcie słownictwa i umiejętności w zakresie tłumaczeń specjalistycznych w takich dziedzinach jak prawo, ekonomia, medycyna i technika.

Plan studiów obejmuje realizację zagadnień ujętych w trzy moduły tematyczne na co składają się wykłady oraz zajęcia warsztatowe w zakresie zagadnień wprowadzających do pracy tłumacza przysięgłego, tłumaczeń specjalistycznych oraz warsztatu tłumacza przysięgłego.

Pełny opis:

30 pkt. ECTS

112 – godzin ćwiczeń 638 godz. pracy własnej

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, warsztaty, prezentacje multimedialne, praca w grupach, w parach

1. Wprowadzenie do prawa cywilnego (podstawowe dziedziny prawa cywilnego), karnego i handlowego (tłumaczenie typowych dokumentów)

2. Interpretacja i tłumaczenie umów i dokumentów (np. umowa handlowa, najmu, testament itp.)

3. Negocjacje i sporządzanie umów w języku angielskim

4. Specyfika tłumaczeń technicznych

5. Specyfika tłumaczeń medycznych

6. Specyfika tłumaczeń prawniczych

7. Prowadzenie korespondencji handlowej

Literatura:

Krois-Lindner A. and Translegal 2006. International Legal English. Cambridge: CUP

Mason, C. & R.Atkins. 2007. The Lawyer’s English Coursebook Stamford: Global Legal English Ltd.

Myrczek E., 2006. Lexicon of Legal Terms. Warszawa: Beck

Sierocka, H. 2011. Legal English – Niezbędnik przyszłego prawnika. Białystok: Publikator.

Rupert Haigh, 2006. Oxford Handbook of legal Correspondence. Oxford: OUP.

Practical Papers for TOLES ADVANCED. 2007. Vol. 2: Global Legal English Ltd.

Ciecierska J., Jenike B., English for Medicine, Warszawa 2010, PZWL.

Murray J., Radomski J., Szyszkowski W., English in Medical Practice, Warszawa 2010, PZWL.

Glendinning E., Howard R., Professional English in Use. Medicine, Cambridge 2007, Cambridge University Press.

Schwager E., Medical English Usage and Abusage, Phoenix 1991, Oryx Press.

Handler C.E., Handler Ch., Gill D., English and Reflective Writing Skills in Medicine: A Guide for Medical Students and Doctors, London 2011, Radcliffe Publishing Ltd.

Ribes R., Ros P., Medical English, New York 2006, Springer.

M. Weber, Ł. Brzosko, English in Information and Communication Technology, 2012, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.

M. Weber, Ł. Brzosko, English in modern technology, 2011, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.

M. Weber, Ł. Brzosko, English for Engineers, 2010, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.

Efekty uczenia się:

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG03, SP7_WG04, SP7_UW01, SP7_UW02, SP7_UW03, SP7_KK01, SP7_KK02, SP7_KO01, SP7_KR01, SP_7WK01, SP7_WG04

Metody i kryteria oceniania:

- test wielokrotnego wyboru uwzględniający poszczególne zagadnienia programowe będące jego treściami merytorycznymi.

- praca własna słuchacza, oceniana ciągle w trakcie zajęć

- projekty i ćwiczenia praktyczne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 112 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Sierocka
Prowadzący grup: Katarzyna Bondaruk-Augustyńczyk, Ewa Dobrogowska, Matylda Pogorzelska, Halina Sierocka, Katarzyna Szczerbińska-Speakman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.