Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwojowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N1-1YAEE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 1 rok 1st. Pedagogika niestac.
Moduł podstawowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest:

1.Wprowadzenie podstawowych pojęć i koncepcji z zakresu psychologii rozwoju człowieka i odniesienie ich do sfery funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego i osobowościowego

2. Zapoznanie ze wskaźnikami rozwoju, przebiegiem i mechanizmami zmian rozwojowych zachodzących w poszczególnych okresach życia.

3.Nabycie umiejętności rozpoznawania okresu rozwoju człowieka na podstawie wskaźników rozwoju i oferowania propozycji wspierania dalszego rozwoju.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć i koncepcji z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii rozwoju człowieka

2. Podstawowe pytania psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie zmiany rozwojowej. Cel i sens rozwoju.

3. Czynniki rozwoju człowieka. Stanowiska dotyczące czynników rozwoju człowieka. Klasyfikacja czynników rozwoju.

4. Periodyzacja rozwoju psychicznego człowieka.

5. Charakterystyka wybranych teorii rozwoju człowieka w ciągu życia.

6. Teoria poznawczo-rozwojowa J. Piageta

7. Mechanizmy funkcjonowania człowieka w różnych okresach życia.

8. Zadania rozwojowe człowieka w ujęciu wybranych koncepcji.

9. Różnice indywidualne w osobowościowym funkcjonowaniu człowieka. Uwarunkowania rozwoju osobowości.

10. Psychologia potrzeb. Mechanizmy zaspokajania potrzeb rozwojowych.

11. Zaburzenia rozwoju i kryzysy rozwojowe. Możliwości wspierania rozwoju.

12. Znaczenie wiedzy z psychologii rozwoju w praktyce edukacyjnej.Wspomaganie pedagogiczne w perspektywie psychologii rozwojowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Trempała J. (red.). (2001) Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa, rozdziały: 6-13.

2.Harwas-Napierała B, Trempała J. (2007) Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka

okresów życia człowieka. Tom 2, PWN, Warszawa

3. Trempała J. (2011) Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo

PWN Warszawa

4. Brzezińska A. (2010) Portrety psychologiczne człowieka. GWP Gdańsk

5. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2000) Psychologia rozwoju człowieka t1, Warszawa PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Piaget J. (2005) Mowa i myślenie dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa

2. Schaffer H.R. (2005) Psychologia dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa

3. Zimbardo P., Johnson R., McCann V. (2011) Psychologia kluczowe koncepcje. Tom 1 – Podstawy psychologii, PWN, Warszawa, rozdział 3 – Rozwój przez całe życie.

4.Turner J.S., Helims D.B., (1999) Rozwój człowieka, WSiP Warszawa

5.Vasta R. , Haith M. M., Miller S. A. (1995), Psychologia dziecka. WSiP Warszawa

6.Brzezińska A. (2002) Społeczna psychologia rozwoju. Wydawnictwo Scholar Warszawa

Efekty kształcenia:

1. Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym - K_W05

2. Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju dziecka, adolescenta i człowieka dorosłego - K_W15

3. Potrafi animować prace nad rozwojem człowieka w poszczególnych okresach życia - K_U11

4. Docenia znaczenie zdobytej wiedzy na temat czynników rozwoju człowieka i potrzebę współpracy różnych środowisk (rodziny, szkoły i placówek kulturalnych) w celu wspierania rozwoju człowieka - K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń:

1. Wypowiedzi na ćwiczeniach

2. Opracowanie propozycji ćwiczeń wspierających rozwój poznawczy w wybranym okresie życia

3. Kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Wróblewska
Prowadzący grup: Halina Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.