Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N2-1YAKU Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł podstawowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od studenta wymagana jest znajomość podstawowych pojęć z zakresu filozofii oraz socjologii. Student powinien swobodnie poruszać się na polu dostrzegania, analizowania i interpretowania poszczególnych zjawisk społecznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem wykładów z Antropologii kulturowej jest pogłębiona analiza zagadnień z zakresu wiedzy o kulturze, jej elementach oraz miejscu i funkcji człowieka w kulturze.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia/semestr II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin wykładów

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Gajda, Antropologia kulturowa. Część 1. Toruń, 2003.

2. J. Gajda, Antropologia kulturowa. Część 2. Toruń, 2008.

3. A. Nobil, Zmiana kulturowa : między historią a ewolucją, Wrocław 2006.

4. M. Chomczyńska-Rubacha, K. Rubacha, Płeć kulturowa nauczycieli: funkcjonowanie w roli zawodowej, Kraków 2007.

5. J. Kordys, Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna: szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Kraków 2006.

6. K. Kalka, Filozoficzna antropologia tomistyczna, Bydgoszcz 2000.

7. A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2002.

8. Człowiek w filozofii współczesnej, praca zbiorowa, Warszawa 1990.

9. M. Buchowski, W. J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992.

10. P. Chmielewski, Kultura i ewolucja, Warszawa 1988.

11. J. Dunin, Z. Szyfelbejn-Sokolewicz, Warszawa 1965(rozdz. VII, Antropologia w życiu współczesnym, s. 209 – 238).

12. R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, przeł. A. Jasińska-Kania, Warszawa 1975.

13. E. Tarkowska, Czas w społeczeństwie: problemy, tradycje, kierunki badań, Wrocław 1987.

14. E. Tarkowska, Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje, Warszawa 1992.

15. C.G. Jung, Ego; Cień; Syzygia: anima i animus; Osobowość maniczna; Jaźń, [w:] tegoż autora, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, wybór, przeł. i wstęp J. Prokopiuk, Warszawa 1976, s. 59-118.

16. Z. Mach, Kultura i osobowość w antropologii amerykańskiej, Warszawa-Kraków 1989. (Rozdz. V, Kultura i osobowość – nowsze ujęcie, s. 156-228.)

17. H.E. Fisher, Anatomia miłości. Historia naturalna monogamii, cudzołóstwa i rozwodu, przeł. Jotek, Poznań 1994.

18. E. Fromm, O sztuce miłości, przeł. A. Bogdański,Warszawa 1974.

19. J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993.

20. A. Mrozek-Dumanowska, Człowiek w labiryncie magii, Warszawa 1990.

21. Cz.Robotycki, Tradycja i obyczaj w środowisku wiejskim. Studium etnologiczne wsi Jurgów na Spiszu, Wrocław 1980.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Żurawski, Obyczaje, języki, ludy świata, Warszawa 2007.

2. I. Trzcińska, Religia, system, ewolucja, Kraków 2006.

3. M. Staniszewski, Miasto granic, Poznań 2006.

4. S. Pietraszko, Studia o kulturze, Wrocław 1992.

5. Ph. Bagby, Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, przeł. J. Jrdlicki, Warczawa 1975. (Rozdz. 5, Kultury, s. 145-179.)

6. K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i filozofia w myśli średniowiecza, Warszawa 1968. (Rozdz. III, Trwanie i zmiana, s. 88-150.)

7. F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 1974. (Cz. II rozdz. I, Osobowość społeczna, s. 101-140.)

8. Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1979 (wyd. 1).

9. Psychologia w działaniu, red. K. Jankowski, Warszawa 1981, s. 194-214.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Student ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w aspekcie kulturowym, w tym o miejscu człowieka w kulturze. (K_W06)

2. ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych oraz kulturowych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych. (K_W07)

Umiejętności:

3. posiada pogłębione umiejętności obserwacji, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, w tym zjawisk natury kulturowej, przy użyciu różnych źródeł. (K_U01)

4. ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji kulturowych w kontekście edukacyjnym oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań. (K_U07)

Kompetencje:

5. jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę. (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład, dyskusja, konsultacje

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin (zalicza 51% prawidłowych odpowiedzi).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olchanowski
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zadaniem wykładów z Antropologii kulturowej jest pogłębiona analiza zagadnień z zakresu wiedzy o kulturze, jej elementach oraz miejscu

i funkcji człowieka w kulturze.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia/semestr II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin wykładów

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Literatura:

J. Gajda, Antropologia kulturowa. Część 1. Toruń, 2003.

J. Gajda, Antropologia kulturowa. Część 2. Toruń, 2008.

B. Malinowski, Seks i stłumienie w społeczności dzikich oraz inne studia o płci, rodzinie i stosunkach pokrewieństwa, Warszawa 1987.

S. Freud, Pisma społeczne, Warszawa 1998.

D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994.

N. Postman, Technopol, triumf nauki nad kulturą. Warszawa 2004.

M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów. Warszawa 1974.

A. Nobil, Zmiana kulturowa : między historią a ewolucją, Wrocław 2006.

M. Chomczyńska-Rubacha, K. Rubacha, Płeć kulturowa nauczycieli: funkcjonowanie w roli zawodowej, Kraków 2007.

J. Kordys, Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna: szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Kraków 2006.. K. Kalka, Filozoficzna antropologia tomistyczna, Bydgoszcz 2000.

Człowiek w filozofii współczesnej, praca zbiorowa, Warszawa 1990.

. M. Buchowski, W. J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992.

10. P. Chmielewski, Kultura i ewolucja, Warszawa 1988.

11. J. Dunin, Z. Szyfelbejn-Sokolewicz, Warszawa 1965(rozdz. VII, Antropologia w życiu współczesnym, s. 209 – 238).

12. R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, przeł. A. Jasińska-Kania, Warszawa 1975.

13. E. Tarkowska, Czas w społeczeństwie: problemy, tradycje, kierunki badań, Wrocław 1987.

14. E. Tarkowska, Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje, Warszawa 1992.

15. C.G. Jung, Ego; Cień; Syzygia: anima i animus; Osobowość maniczna; Jaźń, [w:] tegoż autora, Archetypy i symbole. Pisma wybrane,

wybór, przeł. i wstęp J. Prokopiuk, Warszawa 1976, s. 59-118.

16. Z. Mach, Kultura i osobowość w antropologii amerykańskiej, Warszawa-Kraków 1989. (Rozdz. V, Kultura i osobowość – nowsze

ujęcie, s. 156-228.)

17. H.E. Fisher, Anatomia miłości. Historia naturalna monogamii, cudzołóstwa i rozwodu, przeł. Jotek, Poznań 1994.

18. E. Fromm, O sztuce miłości, przeł. A. Bogdański,Warszawa 1974.

19. J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993.

20. A. Mrozek-Dumanowska, Człowiek w labiryncie magii, Warszawa 1990.

21. Cz.Robotycki, Tradycja i obyczaj w środowisku wiejskim. Studium etnologiczne wsi Jurgów na Spiszu, Wrocław 1980.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.