Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biblioterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS1-2AJU Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biblioterapia
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienia dotyczące terapeutycznych i autoterapeutycznych właściwości tekstów literackich. Szczególny nacisk położony jest na omówienie znaczenia bajkoterapii i analizy przypowieści jako metod relaksacyjnych oraz ich roli w uśmierzaniu napięć emocjonalnych. Treści przedmiotu podkreślają również autoterapeutyczne walory bycia w procesie twórczym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienia dotyczące terapeutycznych i autoterapeutycznych właściwości tekstów literackich. Szczególny nacisk położony jest na omówienie znaczenia bajkoterapii i i analizy przypowieści jako metod relaksacyjnych oraz ich roli w uśmierzaniu napięć emocjonalnych. Treści przedmiotu podkreślają również autoterapeutyczne walory bycia w procesie twórczym.

Pełny opis:

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta:

Przygotowanie do dyskusji.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin: 25

Punkty ECTS: 1

- o charakterze praktycznym

Liczba godzin: 25

Punkty ECTS: 1

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienia dotyczące terapeutycznych i autoterapeutycznych właściwości tekstów literackich. Szczególny nacisk położony jest na omówienie znaczenia bajkoterapii i analizy przypowieści jako metod relaksacyjnych oraz ich roli w uśmierzaniu napięć emocjonalnych. Treści przedmiotu podkreślają również autoterapeutyczne walory bycia w procesie twórczym.

Student:

- zna wybrane metody biblioterapii;

- ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego;

- zna tradycyjne i współczesne podejście do terapii przez książkę, czytanie, rozumie jej historyczne i kulturowe uwarunkowania;

- ma wiedzę na temat roli biblioterapii w pracy pedagogicznej;

- posiada umiejętność pracy z wykorzystaniem technik z zakresu biblioterapii;

- potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia z zakresu biblioterapii;

- potrafi pracować w zespole potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazań ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne- zajmujące się promocją czytelnictwa, terapii przez książkę;

- odpowiedzialnie realizuje działania pedagogiczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- E. J. Konieczna, Arterapia w teorii i praktyce, Kraków 2003

- Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców, terapeutów, red. E. J. Konieczna, Kraków 2006

- T. Bohner, Zabawy ułatwiające nawiązywanie kontaktów, Kielce 2002.

- Borecka I., Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum, Wałbrzych 2002.

- D. Pankowska, Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej, Warszawa 1995.

- Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk 2005

- M. Jachimska, Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, Wałbrzych 1994

- D. Brett D, Opowiadania dla twojego dziecka. Koją, leczą rozwiązują problemy, Gdańsk 1998

- G. Kasdepke, Kocha, lubi, szanuje, Łódź 2009

- M. Molicka, Bajki terapeutyczne, Poznań 1999

- A. Baluch A., Czyta, nie czyta... (o dziecku literackim), Kraków 1998

- G. Leszczyński, Literatura i książka dziecięca, 2003.

- J. Papuzińska, Animacja czytelnictwa dziecięcego, 2004

Literatura uzupełniająca:

- Corey M., G.Corey, Grupy, zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej, Warszawa 1995.

- A. Dodziuk, Pokochać siebie, Warszawa 1992

- Duda K., Zastosowanie biblioterapii w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, w: Dziecko niepełnosprawne w bibliotece, red. J. Nowicki, M. Szyszko, Warszawa 1996.

- Wartości w życiu społecznym. Jak uczyć dzieci szacunku, tolerancji, wytrwałości, red. E. Lis, Kielce 2006

- B. Żurakowski B., Literatura, wartość, dziecko, Kraków 1992

- S. Bortnowski, Scenariusze półwariackie, czyli poezja współczesna w szkole, Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

1. Zna wybrane koncepcje człowieka: psychologiczne, filozoficzne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej

K W04

2. Ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki

K_W13.

3. Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i analizowania motywów ludzkich zachowań

(K_U07)

4. Potrafi twórczo animować pracę nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych

(K_U11)

5. Nabywa umiejętności związane z prezentowaniem własnych pomysłów, poglądów, wątpliwości i je uzasadniać, odwołując się do dorobku danych autorów.

(K_U05)

6. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własnym i cudzym samorozwojem, jak i z wykonywaną pracą.

(K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Metoda aktywizująca, podająca.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywność, praca na zajęciach oraz posiadanie wiedzy dotyczącej zagadnień poruszanych w trakcie ćwiczeń

Dopuszczalna jest 1 nieobecność, pozostałe należy zaliczać w formie ustnej na dyżurze wykładowcy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olchanowski
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Hałaburda, Anna Józefowicz
Prowadzący grup: Elżbieta Hałaburda, Anna Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienia dotyczące terapeutycznych i autoterapeutycznych właściwości tekstów literackich. Szczególny nacisk położony jest na omówienie znaczenia bajkoterapii i analizy przypowieści jako metod relaksacyjnych oraz ich roli w uśmierzaniu napięć emocjonalnych. Treści przedmiotu podkreślają również autoterapeutyczne walory bycia w procesie twórczym.

Pełny opis:

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta:

Przygotowanie do dyskusji.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin: 25

Punkty ECTS: 1

- o charakterze praktycznym

Liczba godzin: 25

Punkty ECTS: 1

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienia dotyczące terapeutycznych i autoterapeutycznych właściwości tekstów literackich. Szczególny nacisk położony jest na omówienie znaczenia bajkoterapii i analizy przypowieści jako metod relaksacyjnych oraz ich roli w uśmierzaniu napięć emocjonalnych. Treści przedmiotu podkreślają również autoterapeutyczne walory bycia w procesie twórczym.

Student:

- zna wybrane metody biblioterapii;

- ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego;

- zna tradycyjne i współczesne podejście do terapii przez książkę, czytanie, rozumie jej historyczne i kulturowe uwarunkowania;

- ma wiedzę na temat roli biblioterapii w pracy pedagogicznej;

- posiada umiejętność pracy z wykorzystaniem technik z zakresu biblioterapii;

- potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia z zakresu biblioterapii;

- potrafi pracować w zespole potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazań ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne- zajmujące się promocją czytelnictwa, terapii przez książkę;

- odpowiedzialnie realizuje działania pedagogiczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- E. J. Konieczna, Arterapia w teorii i praktyce, Kraków 2003

- Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców, terapeutów, red. E. J. Konieczna, Kraków 2006

- T. Bohner, Zabawy ułatwiające nawiązywanie kontaktów, Kielce 2002.

- Borecka I., Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum, Wałbrzych 2002.

- D. Pankowska, Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej, Warszawa 1995.

- Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk 2005

- M. Jachimska, Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, Wałbrzych 1994

- D. Brett D, Opowiadania dla twojego dziecka. Koją, leczą rozwiązują problemy, Gdańsk 1998

- G. Kasdepke, Kocha, lubi, szanuje, Łódź 2009

- M. Molicka, Bajki terapeutyczne, Poznań 1999

- A. Baluch A., Czyta, nie czyta... (o dziecku literackim), Kraków 1998

- G. Leszczyński, Literatura i książka dziecięca, 2003.

- J. Papuzińska, Animacja czytelnictwa dziecięcego, 2004

Literatura uzupełniająca:

- Corey M., G.Corey, Grupy, zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej, Warszawa 1995.

- A. Dodziuk, Pokochać siebie, Warszawa 1992

- Duda K., Zastosowanie biblioterapii w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, w: Dziecko niepełnosprawne w bibliotece, red. J. Nowicki, M. Szyszko, Warszawa 1996.

- Wartości w życiu społecznym. Jak uczyć dzieci szacunku, tolerancji, wytrwałości, red. E. Lis, Kielce 2006

- B. Żurakowski B., Literatura, wartość, dziecko, Kraków 1992

- S. Bortnowski, Scenariusze półwariackie, czyli poezja współczesna w szkole, Warszawa 1997

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.