Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System opieki w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS2-2GMP Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System opieki w UE
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. POW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

• wprowadzenie studentów w współczesne aspekty problemów opieki w Europie,

• omówienie modeli opiekuńczych systemów opiekuńczych w krajach

• Zapoznanie studentów z metodami i formami pracy stosowanymi w krajach UE

• Omówienie dyrektyw prawa UE w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Systemy opieki w Unii Europejskiej

Pełny opis:

studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, przedmiot specjalnościowy

3 punkty ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach = 15 godz.

Konsultacje 15 x 2 godz. = 30 godz.

RAZEM 45 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do kolokwium 1 x 30 godz. = 30 godz.

RAZEM 30 godzin

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji, wychowawczych, opiekuńczych, , pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w zakresie opieki kompensacyjnej K_W10

Umiejętności:

• potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) K_U04

Kompetencje społeczne:

• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Wykład problemowy:

Forma zaliczenia : zaliczenie pisemne na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Jolanta Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Jolanta Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.