Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty muzyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWN1-3WMU Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty muzyczne
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nauka gry na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych oraz doskonalenie umiejętności technicznych i interpretacyjnych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, specjalnościowy M_7

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów /semestr: III rok semestr 5

Wymagania wstępne: Względnie dobra koordynacja ruchowa

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Warsztaty 9 godz.

Metody dydaktyczne: warsztaty

Punkty ECTS: 1 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w warsztatach – 9 godzin

- przygotowanie do zajęć – 16 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 9 godzin 0,5 pkt.

o charakterze praktycznym 16 godzin 0,5 pkt.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J.Dyląg, A.Czyżowski, A.Porzucek, P.Szafarski – Podstawy gry na keyboardzie. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych wyższych szkół pedagogicznych, uniwersytetów, wyższych szkół zawodowych, kolegiów nauczycielskich. Oficyna Wydawnicza Impuls, wyd. I , Kraków 2002

- Materiały pomocnicze do realizacji przedmiotów: Emisja głosu i Warsztaty instrumentalne – podręcznik do użytku wewnętrznego

- M.Klechniowska – Szkoła na fortepian

Literatura uzupełniająca:

- J.Kępski – Szkoła na keyboard

- M.Niemira – Szkoła na keyboard cz. I i II

- M.Niemira – Abecadło na keyboard cz. I i II

- M.Niemira – Elementarz na keyboard cz. I i II

- M.Niemira – Piosenki dziecięce cz. I, II, III

- Podręczniki i przewodniki metodyczne do Muzyki dla klas I – VI

- opracowania własne

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot

W01 - zna budowę instrumentu klawiszowego, dzwonków i fletu, zna podstawowe rodzaje artykulacji, wie, co to jest klucz muzyczny, akord, akompaniament

W02 – ma podstawową wiedzę dotyczącą elementów dzieła muzycznego

U01 - potrafi wskazać położenie poszczególnych dźwięków na klawiaturze, oraz na sztabkach, potrafi odwzorowywać zapis nutowy w obszarze oktawy razkreślnej i małej

U02 – wykonuje proste piosenki i utwory muzyczne z literatury dziecięcej

U03 – posiada podstawową umiejętność wykorzystania niektórych funkcji keyboardu

K01 – posiada umiejętność organizacji pracy własnej

K02 – w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania

K03 – posiada umiejętność samooceny

Metody i kryteria oceniania:

Warsztaty.

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie określonej ilości pozytywnie ocenionych utworów oraz obecności na zajęciach.

51% punktów uzyskanych przez studenta z egzaminu czy z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Pękacka
Prowadzący grup: Dorota Pękacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.