Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWS1-2GIS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł praktyki zawodowe - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Praktyka ma charakter obserwacyjny i asystencki. Dotyczy prowadzenia obserwacji, a także podejmowania różnorodnych działań asystenckich, związanych z działalnością zawodową nauczyciela w przedszkolu i szkole. Student pełni rolę wspomagającą nauczyciela. Praktykę należy zrealizować w wymiarze 15h w przedszkolu oraz 15h w szkole podstawowej.

Literatura:

Przed rozpoczęciem praktyki należy zapoznać się z Programem praktyki zawodowej, który dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Nauk o Edukacji. Podczas pobytu w przedszkolu oraz szkole podstawowej należy zapoznać się z obowiązującymi dokumentami regulującymi pracę nauczycieli (podstawa programowa, program wychowania przedszkolnego, dziennik, programy dodatkowe realizowane w placówkach).

Efekty uczenia się:

KA6_WK2 - student zdobywa wiedzę dotyczącą teorii wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

KA6_WK8- student poszerza swoją wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

KA6_UW1- student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności

pedagogicznej

KA6_UU1 - student potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

KA6_KK1 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali

umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Podczas oceniania dokumentacji brane będą pod uwagę następujące elementy:

-estetyka przygotowanej dokumentacji;

-szczegółowość opisu obserwacji z zajęć;

-adnotacje na temat zaangażowania się studenta w pracę danego dnia;

-adnotacja na temat refleksji własnej z prowadzonych obserwacji;

-informacja na temat zapoznania się z różnymi rodzajami dokumentów w danej placówce;

-terminowe rozliczenie się z dokumentacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nadachewicz, Monika Żak-Skalimowska
Prowadzący grup: Katarzyna Nadachewicz, Monika Żak-Skalimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sandra Kadłubowska, Agnieszka Laskowska
Prowadzący grup: Sandra Kadłubowska, Agnieszka Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.