Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabawy w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWS1-2GOI Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zabawy w przedszkolu
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PIW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę na temat zabawy jako podstawowej aktywności małego dziecka, rozumianej nie tylko jako działalność ludyczna, ale przede wszystkim jako wiodący czynnik ogólnego rozwoju, podstawowa aktywność umożliwiająca uczenie się i eksplorowanie otaczającego świata oraz kreująca sferę najbliższego rozwoju dziecka.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze specyfiką i rodzajami dziecięcych zabaw, rozwijanie umiejętności konstruowania środowiska sprzyjającego aktywności zabawowej dzieci w wieku przedszkolnym, a także obserwowania zachowania dzieci w trakcie zabawy. Ponadto celem niniejszego przedmiotu jest kształtowanie umiejętności diagnozowania dzięki zabawie poziomu aktualnego i najbliższego rozwoju dziecka oraz kształtowanie świadomości etycznego wymiaru oceniania zachowania dzieci w wieku przedszkolnym.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-PIWS1-2GOI

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: II/4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Psychologia rozwojowa, dydaktyka ogólna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin ćwiczeń

Rodzaje aktywności:

udział w ćwiczeniach: 15 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 4 godz.

przygotowanie do zaliczenia: 3 godz.

udział w konsultacjach: 2 godz.

realizacja zadań projektowych: 6 godz.

Literatura:

1. M. Caiati, S. Delac, A. Muller, Czy wszystko mi wolno? Znaczenie swobodnych zabaw w przedszkolu, Kielce 2003.

2. K. Miłek, Zabawa jako obszar poznania dziecka, [w:] S.Guz, M. Centner – Guz, J. Zwierzchowska (red.), W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka, UMCS, Lublin 2015.

3. Z. Bogdanowicz, Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.

4. B. Muchacka, Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1999.

5. B. vom Wege, M. Wessel, Zabawy aktywizujące z przedszkolu, Tom I i II, Jedność, Kielce 2005.

6. D. Chauvel, Ch. Noret, Zabawy relaksujące dla przedszkolaków, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2000.

7. Ch. Smith, Grupa bez przemocy: 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym uczące empatii i współpracy, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2007.

8. D. Braun, Zabawy rozwijające logiczne myślenie: nowe propozycje dla przedszkoli, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2002.

9. S. Drasnin, Pan Tralala i muzyczne zabawy w przedszkolu, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2010.

10. R. Trześniowski, Zabawy i gry ruchowe, WSiP, Warszawa 2006.

11. A. Erkert, Zabawy rozwijające zmysły, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2002.

12. A. Kopik, M. Zatorska, Wielorakie podróże – edukacja dla dziecka, Kielce 2010.

13. Czasopisma: Przedszkolne ABC, Wychowanie w Przedszkolu, Bliżej Przedszkola

Efekty kształcenia:

1.Student zna podstawowe teorie zabawy, rozumie rolę zabawy w ogólnym rozwoju małego dziecka K_W09

2. Student ma elementarną wiedzę z zakresu metodyki pracy z małym dzieckiem, w tym pedagogiki zabawy i metodyki aktywności zabawowej.

K_W16

3. Student potrafi dokonać obserwacji aktywności zabawowej dziecka w celu dokonania diagnozy, analizuje jego zachowania w różnych obszarach aktywności K_U01

4. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę na temat roli zabawy w rozwoju dziecka i rozwijać umiejętności organizowania środowiska dziecka inspirującego do podejmowania różnego rodzaju zabaw, przy wykorzystaniu literatury a także nowoczesnych technologii K_U04

5. Student potrafi posługiwać się metodami i procedurami w obszarze aktywności zabawowej dziecka oraz wykorzystuje przykłady dobrych praktyk w tym zakresie K_U09

6. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne związane z tworzeniem warunków do aktywności zabawowej. Ma świadomość istnienia etycznego wymiaru oceniania zachowania dzieci w wieku przedszkolnym K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniem ćwiczeń będzie:

- ocena aktywności studenta na zajęciach,

- ocena pracy indywidualnej i w zespole przy przygotowaniu projektów,

- pozytywna ocena dokonanej przez studenta analizy i krytycznej oceny projektów działań edukacyjnych.

Zaliczeniem nieobecności będzie odpowiedź ustna lub referat na podany temat. Frekwencja przynajmniej 80%.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bilewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Bilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Laskowska
Prowadzący grup: Agnieszka Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.