Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PPAS2-2HAH Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. PPA stac. sem zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z charakterystyką rozwojową dzieci w wieku przedszkolnym, zapoznanie z zasadami planowania kursu i pracy na zajęciach, przygotowanie studentów do projektowania, doboru materiałów dydaktycznych oraz ich ewaluacji.

Zajęcia mają również na celu podniesienie znajomości języka.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów

Pedagogika przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego

Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Kod przedmiotu

0800-PPAS2-2HAH

Język przedmiotu

Angielski

Rodzaj przedmiotu

MK_7e

Obowiązkowy

Rok studiów / semestr

Rok II, sem. 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Student powinien posiadać umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2, a także umiejętności i wiedzę wynikającą z planu studiów obejmującego I rok studiów II stopnia.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 15 godz.

Ćwiczenia – 30 godz.

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta

Ogólny nakład pracy studenta: 200 godz. w tym: udział w zajęciach dydaktycznych: 45 godz; przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury kierunkowej i przygotowanie projektów: 125 godz.; udział w konsultacjach: 5 godz.; przygotowanie do zaliczeń i egzaminów: 20 godz.; udział w zaliczeniach i egzaminie: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin:

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela: 55

Punkty ECTS: 2

- o charakterze praktycznym: 145

Punkty ECTS: 6

Literatura:

1. Komorowska, H. Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna.

2. Dakowska, M. Teaching English as a Foreign Language. A Guide for Professionals. PWN.

3. Pinter, A. Teaching Young Language Learners (Oxford Handbooks for Language Teachers Series). Oxford.

4. Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners (Cambridge Language Teaching Library). Cambridge.

5. Bland, J. (red.) Teaching English to Young Learners: Critical Issues in Language Teaching with 3-12 Year Olds. Bloomsbury.

6. www.busyteacher.org

7. www.onestopenglish.com

8. http://www.eslbase.com/teaching/young-learners/

9. https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/B369-Young-Learners-Activity-Book_v10.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA

H2A_W03

H2A_W06

Ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych.

K_W12

UMIEJĘTNOŚCI

S2A_U04

S2A_U07

H2A_U05

Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych.

Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole.

K_U10

K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

S2A_K04

S2A_K05

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład, zajęcia w grupie, prace projektowe, konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie po 3 sem., egzamin po 3 sem.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Małgorzata Penza-Szachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.