Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

CLIL - język angielski w kształceniu zintegrowanym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PPAS2-2HAI Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: CLIL - język angielski w kształceniu zintegrowanym
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. PPA stac. sem zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2 a także umiejętności i wiedzę wynikającą z planu studiów obejmującego I rok studiów II stopnia.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie założeń metody CLIL, wprowadzenie i utrwalenie praktycznych aspektów CLIL, przygotowanie studentów do projektowania materiałów na językowe zajęcia zintegrowane a także ich ewaluację.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godz. : 15

Liczba semestrów: 1

Rok studiów: 2, semestr: 3

Stosowane metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Ćwiczenia prowadzone są w formie praktycznych ćwiczeń z zakresu metody CLIL. Sprawdzana jest forma praktycznego zastosowania metody CLIL. .

Pkt. ECTS: 7

Literatura:

- materiały autorskie prowadzącego

- languages.dk

- CLIL4U

- www.onestopenglish.com

- lessonstream.org

- www.teachingenglish.org.uk

- ‘Uncovering CLIL’ Peeter Mehisto, Maria Jesus-Frigols, David Marsh, Macmillan Education

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W12

Ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U10

Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych .

K_U12

Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K04

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: ocena pracy własnej studenta oraz pracy w grupie, ocena przygotowanych przez studenta materiałów wykorzystujących metodę CLIL ;testy kontrolne pisemne; ocena przygotowania do zajęć, ocena aktywności na zajęciach, ocena za prezentację plakatową.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia:

- zaliczenie na ocenę po III semestrze,

- egzamin po III semestrze

Warunki zaliczenia:

-przygotowanie prezentacji zadań lekcyjnych metodą CLIL

- terminowe zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych i prac pisemnych,

- obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecności w semestrze bez konieczności jej odpracowania),

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Agnieszka Górska
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Agnieszka Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie założeń metody CLIL, wprowadzenie i utrwalenie praktycznych aspektów CLIL, przygotowanie studentów do projektowania materiałów na językowe zajęcia zintegrowane a także ich ewaluację.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godz. : 15 ćwiczeń + 15 wykładu

Liczba semestrów: 1

Rok studiów: 2, semestr: 3

Stosowane metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Ćwiczenia prowadzone są w formie praktycznych ćwiczeń z zakresu metody CLIL. Sprawdzana jest forma praktycznego zastosowania metody CLIL. .

Pkt. ECTS: 7

Literatura:

- materiały autorskie prowadzącego

- languages.dk

- CLIL4U

- www.onestopenglish.com

- lessonstream.org

- www.teachingenglish.org.uk

- ‘Uncovering CLIL’ Peeter Mehisto, Maria Jesus-Frigols, David Marsh, Macmillan Education

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.