Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizowanie społeczności lokalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-2XHDU Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Organizowanie społeczności lokalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
Moduł do wyboru - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Żywno
Prowadzący grup: Maciej Żywno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Organizowanie społeczności lokalnej jest warunkiem poprawnego rozwoju lokalnego. Silna, zaktywizowana społeczność potrafi bardzo dobrze radzić sobie z wieloma problemami społecznymi, bez ingerencji instytucji Państwa. Budowanie wspólnoty tworzy przestrzeń dla animatorów społecznych w kreowaniu liderów i działań aktywizujących społeczność lokalną.

Studenci w sposób aktywny będą tworzyli Plan Działania w społeczności lokalnej, będą budowali mapę potrzeb i zasobów, konstruowali działania mające na celu rozwiązanie problemów społecznych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu zajmiemy się następującymi tematami:

1. Czym jest społeczność lokalna? Jak funkcjonuje społeczność zdezintegrowana, a jak zintegrowana. Na czym polega idea organizowania społeczności lokalnej. Metoda środowiskowa H.Radlińskiej. Modele społeczności lokalnej. Kroki procesu rozwoju lokalnego. Empowerment.

2. Tworzenie mapy zasobów i potrzeb lokalnych. Diagnoza głównych problemów i potrzeb mieszkańców.

3. Animator Społeczny. Czym jest animacja społeczna. Misja animatora społecznego. Animator społeczny jako twórca kapitału społecznego. Rola animatora społecznego. Lidera a animator społeczny. Etapy procesu rozwoju lokalnego prowadzone przez animatora.

4. Tworzenie partnerstw lokalnych. Czym jest partnerstwo lokalne. Jak organizować partnerstwo lokalne?

5. Instytucje w procesie organizowania społeczności lokalnej. Rodzaje instytucji publicznych w Polsce. Instytucje obywatelskie. Grupy samopomocowe.

6. Model Centrum Aktywności Lokalnej jako skuteczna forma aktywizowania społeczności lokalnej w Polsce. Przykłady zagraniczne modeli organizowania społeczności lokalnej.

7. Ewaluacja w procesie animowania społeczności lokalnej.

Literatura:

1. Henderson P., Thomas D., Umiejętności pomocne w pracy ze społecznością.

2. Twevetrees A., Pracując ze społecznością.

3. Mendel M., Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła. Katedra. Wydawnictwo naukowe. Gdańsk 2017

4. pod red. Mendel M., Pedagogika Miejsca. Wydawnictwa Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu. Wrocław 2006

5. Skrzypczak B., W kierunku społecznościowej pracy socjalnej. Edukacyjno- środowiskowe determinanty interwencji publicznej. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Warszawa 2014

6. Pilch T., Lepalczyk I., Pedagogika Społeczna. Wydawnictwo ,,Żak", Warszawa 2003

7. Rymsza M., Praca środowiskowa w Polsce - tradycja i teraźniejszość. Dobre praktyki. Instytut Spraw Społecznych

8. Green M., Moore H., O'Brien J., Rozwój społeczności w oparciu o zasoby. Model ABCD w praktyce. CAL. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Warszawa 2014

9. Skinner S., Silniejsze społeczności. Jak budować potencjał społeczności i sektora publicznego. CAL. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Warszawa 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.