Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zasobami własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S2-1YHCD Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika stac. sem.letni
Moduł ogólnouczelniany - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu przyswojenie przez studenta wiedzy związanej z zarządzaniem zasobami własności intelektualnej.

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy omówienia istniejących aktów prawnych i możliwości ochrony na ich podstawie szeroko rozumianej własności intelektualnej.

Pełny opis:

W trakcie wykładu przewidziane jest omówienie poniższych zagadnień:

Istota i zakres własności intelektualnej.

Znaczenie zarządzania własnością intelektualną.

Podmioty związane z ochroną własności intelektualnej.

Zarządzanie prawami autorskimi. Ochrona praw autorskich osobistych i majątkowych.

Umowy autorsko-prawne.

Pojęcie utworu, rodzaje utworów, utwory pracownicze, dozwolony użytek.

Zarządzanie i ochrona praw własności przemysłowej.

Postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Pełnomocnicy

w postępowaniach z zakresu prawa własności przemysłowej.

Prawo znaków towarowych.

Prawo patentowe.

Prawo wzorów przemysłowych.

Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018

2. A. Dereń, Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii, Warszawa 2014.

3. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 7, Warszawa 2017

4. E. Nowińska, U. Promińska, K Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

5 .J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

K_W16 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej

K_U05 posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów rożnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi

K_K04 utoŜsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu składającego się z pytań zamkniętych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Konikowska-Kuczyńska
Prowadzący grup: Justyna Konikowska-Kuczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.