Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalistyczny warsztat językowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S2-2YHDTA Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczny warsztat językowy
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł ogólnouczelniany - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest pogłębiona analiza literatury anglojęzycznej z zakresu pedagogiki. Szczególną uwagę zwraca się na specjalistyczną terminologię, podejmuje się tematy odpowiadające zagadnieniom poruszanym na gruncie pedagogiki.

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z literaturą anglojęzyczną, a tym samym ułatwienie dostępu do publikacji zagranicznych.

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na poszerzaniu słownika angielskich wyrażeń specjalistycznych; trenują płynność rozumienia tekstu; wyrabiają ogląd różnic i podobieństw tekstów specjalistycznych polskich i angielskojęzycznych.

Studenci zapisani do grupy nr 4 w ramach Specjalistycznego warsztatu językowego wezmą udział w międzynarodowym projekcie OIL realizowanym we współpracy ze studentami z Holandii oraz Portugalii.

OIL, czyli Online International Learning, to termin, który jest używany w odniesieniu do doświadczeń związanych z „wirtualną mobilnością”. Studenci będą mogli rozwijać m.in. kompetencje międzykulturowe i umiejętności cyfrowe podczas wspólnej pracy nad zadaniami i działaniami w ramach projektu.

Jeżeli jesteś osobą, która chętnie nawiązuje znajomości, jest ciekawa współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej oraz otwarta na nowe doświadczenia i zdobywanie wiedzy, to oznacza, że ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

Zapraszamy do zapisów!

Pełny opis:

Ćwiczenia - warsztaty w liczbie 30 godzin.

Analiza słownika i specyficznych wyrażeń - praca w grupie - ćwiczenia warsztatowe

czytanie i analiza tekstu anglojęzycznego - debaty i projekty

prezentacje pedagogicznych koncepcji i teorii na podtawie abnglojęzycznych tekstów - prezentacje i wystapienia.

Dyskusje nad różnicami i podobieństwami pedagogiki w polsce i w analizowanych anglojęzycznych tekstach.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

1. student potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych (K_U03)

sposób weryfikacji: dyskusja

2. potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych (K_U04)

sposób weryfikacji: dyskusja i prezentacja

3. jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę ( K_K02)

sposób weryfikacji: dyskusja, aktywizowanie grupy

Metody i kryteria oceniania:

Metody wykorzystane w trakcie zajęć to:

- prezentacje

- dyskusja

- analiza literatury

- praca w grupach

Kryteria oceniania:

- aktywność, obecność, prezentacja, notatka merytoryczna, umiejętność zaktywizowania grupy

- student ma prawo do jednej nieobecności; ponadprogramowe nieobecności powinny być zaliczone w toku indywidualnych konsultacji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.