Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja językowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-2BHK Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Edukacja językowa
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazana wiedza z zakresy pedagogiki, psychologii rozwojowej oraz wiedzy o języku i literaturze.Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę merytoryczną niezbędną do realizacji treści z zakresu edukacji językowej w przedszkolu i polonistycznej, niezbędną do pracy w klasach I-III oraz w wiedzę metodyczną, warsztatową konieczną do projektowania i organizacji zajęć z zakresu edukacji polonistycznej oraz i ich praktycznej realizacji.

Słuchacz po zrealizowaniu treści z przedmiotu posiadał będzie:

- posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą podstaw wiedzy o języku i literaturze;

- wykorzystywał znajomość metodycznych aspektów edukacji polonistycznej w zakresie nauki czytania i pisania, pracy z tekstem, ćwiczeń redakcyjnych z uwzględnieniem specyfiki pracy z małym dzieckiem;

- posiądzie umiejętność planowania i organizowania zajęć polonistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: podyplomowe, niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu; obowiązkowy

Dziedzina: nauk społeczne, pedagogika

rok studiów: I sem. 1,2.

Wymagania wstępne: Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki

15 godzin ćwiczeń

metody dydaktyczne: wykład, warsztaty grupowe, dyskusja, ćwiczenia

punkty ECTS - 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Udział w ćwiczeniach -15 godzin

Przygotowanie do zajęć 20 godzin

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 13 godzin

udział w konsultacjach- 1

Literatura:

Literatura podstawowa

Czelakowska D. Metodyka edukacji polonistycznej w wieku wczesnoszkolnym (2010)

Dobrowolska D.)Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym, (2015)

Filipiak E. Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym (2002)

Majer-Gemińska B: Przygotowanie uczniów klas początkowych do nauki literatury

Taboł S. Istota czytania, 2005

Literatura uzupełniająca

Murawska B. Pozwólmy dzieciom czytać pdf.

Ratajczak Z., Zbróg Z. Prorozwojowe aspekty kształcenia językowego PDF.

Żytko M. Pozwólmy dzieciom mówić i pisać

Pomirska Z. (2011) Wokół czytania. Proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania,

Jurek A. (2012) Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk

Dagiel M.(2011) Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. Z doświadczeń językowych trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Majer-Gemińska B. (1999) O nowy model pracy z tekstem z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym [w] M. T. Michalewska (red.) Problemy edukacji lingwistycznej(1999), Wyd. Impuls, Katowice.

Czelakowska D. (2005), Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków.

Czelakowska D. (1996), Twórczość a kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków

Problemy edukacji lingwistycznej. Różne aspekty edukacji lingwistycznej dziecka (2002) red. M. T. Michalewska, M. Kisiel, t. 2, Wyd. Impuls, Katowice.

Szefler E.(2003) Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym, t. 1, 2, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.

Polański E.: Dydaktyka ortografii i interpunkcji

Taboł S.Istota czytania (2005)

Efekty uczenia się:

-słuchacz rozumie specyfikę rozwoju umiejętności językowych dziecka oraz zna sposoby jego stymulacji i rozwoju przewidziane dla pracy w przedszkolu i klasach I-III (SP_W01)

- uwzględnia w projektowanych zajęciach polonistycznych indywidualne potrzeby dzieci (SP_U01)

- poprawnie dobiera metody, formy organizacji pracy oraz środki dydaktyczne do realizacji treści językowych ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów stymulowania aktywności poznawczej uczniów i wspierania indywidualnego rozwoju oraz prawidłowo projektuje przebieg zajęć (SP_U03)

- kompetentnie planuje działalność językową uczniów biorąc odpowiedzialność za swą działalność dydaktyczną (SP_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach.

Forma zaliczenia przedmiotu: praca zaliczeniowa. Pozytywna ocena z z pracy po uzyskaniu 51% możliwych do zdobycia punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
Prowadzący grup: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.