Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty myślenia twórczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-2BIB Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Warsztaty myślenia twórczego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach tego przedmiotu Słuchacz rozwinie własne zdolności poznawcze w zakresie kreatywności a ponadto wzmocni te cechy charakterologiczne, które sprzyjają twórczości pedagogicznej w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Pozna wybrane narzędzia diagnozowania zasobów twórczych dzieci oraz sposobów stymulowania zdolności, uzdolnień i postaw twórczych wychowanków.

Skrócony opis:

Profil studiów – praktyczny

Forma studiów –nie stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki – pedagogika

Rok studiów – drugi, semestr pierwszy i drugi

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin dydaktycznych – 3 godz. wykłady, 15 godzin - ćwiczenia

Metody dydaktyczne – dyskusja, warsztaty, projekty, konsultacje

Punkty ECTS – 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta – 15 godz. ćwiczenia, 28 godzin samodzielne studiowanie literatury naukowej i przygotowanie się do zaliczenia, 4 godzin

Pełny opis:

Trening twórczego myślenia – założenia, struktura i realizacja – 2 godz..

Metody i techniki rozwijania twórczego myślenia i wyobraźni dzieci w wieku przedszkolnym – 2 godz.

Twórcze widzenie świata - ćwiczenia rozwijające intelektualne dyspozycje do twórczości: płynność, giętkość i oryginalność myślenia oraz wyobraźnię twórczą - 3 godz.

Twórcza osobowość - ćwiczenia rozwijające cechy osobowości sprzyjające tworzeniu – 3 godz.

Autorskie scenariusze stymulowania działań twórczych dzieci w przedszkolu i w szkole – 3 godz.

Kompetencje twórcze pedagoga wczesnej edukacji – 2 godz.

Literatura:

Szmidt J.K., 2007, Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP.

Nęcka E., 2001, Psychologia twórczości, Gdańsk, GWP.

Szmidt J. K., 2010, ABC kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo DIFIN.

Karwowski M. red., 2009, Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria, metodologia, diagnostyka, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Szmidt K., red. 2009, Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria, Łódź, Wyd. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Karwowski M., Gajda A., red., 2010, Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Karwowski M., 2009, Klimat dla kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Literatura ćwiczenia

Bonar J., 2008, Rozwijanie twórczości uczniów klas początkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kształcenia zintegrowanego, Łódź, Wyd. UŁ.

Szmidt K.J., 2016, Sesje twórczej pomysłowości, dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Gliwice, Wyd. Helion.

Nęcka E., 1998, Trening twórczości, Kraków, Wyd. Impuls.

Szmidt K.J., 2008, Trening kreatywności, Gliwice, Wyd. Helion.

Braun D., 2007, Podręcznik rozwijania kreatywności. Sztuka i twórczość w pracy z dziećmi, Kielce, Wyd. Jedność.

Uszyńska-Jarmoc J., 2005, Podróże – skarby – przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości i dyspozycji autokreacyjnych, Białystok, Trans Humana.

Olczak M., 2009, Trening twórczości – współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Kraków, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Płóciennik E., 2010, Stymulowanie zdolności twórczych dziecka,. Weryfikacja techniki obrazków dynamicznych, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Efekty kształcenia:

SP6_WG02 - Słuchacz posiada wiedzę dotycząca jak w twórczy sposób wspierać rozwój indywidualny każdego dziecka w przedszkolu lub w klasach I-III szkoły podstawowej.

SP6_UW03 - Słuchacz potrafi indywidualizować proces edukacji, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne dzieci, w tym wspierać jego kreatywność w różnych dziedzinach aktywności.

SP6_KR01 - Słuchacz charakteryzuje się wrażliwością i empatią, otwartością i refleksyjnością w zakresie projektowania twórczych działań edukacyjnych z dziećmi.

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie kilku ćwiczeń rozwijających dyspozycje twórcze dzieci w przedszkolu i w szkole. Obecność i aktywność na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Uszyńska-Jarmoc
Prowadzący grup: Janina Uszyńska-Jarmoc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Profil studiów – praktyczny

Forma studiów –nie stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki – pedagogika

Rok studiów – drugi, semestr pierwszy i drugi

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin dydaktycznych – 3 godz. wykłady, 15 godzin - ćwiczenia

Metody dydaktyczne – dyskusja, warsztaty, projekty, konsultacje

Punkty ECTS – 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta – 15 godz. ćwiczenia, 28 godzin samodzielne studiowanie literatury naukowej i przygotowanie się do zaliczenia, 4 godzin

Pełny opis:

Trening twórczego myślenia – założenia, struktura i realizacja – 2 godz..

Metody i techniki rozwijania twórczego myślenia i wyobraźni dzieci w wieku przedszkolnym – 2 godz.

Twórcze widzenie świata - ćwiczenia rozwijające intelektualne dyspozycje do twórczości: płynność, giętkość i oryginalność myślenia oraz wyobraźnię twórczą - 3 godz.

Twórcza osobowość - ćwiczenia rozwijające cechy osobowości sprzyjające tworzeniu – 3 godz.

Autorskie scenariusze stymulowania działań twórczych dzieci w przedszkolu i w szkole – 3 godz.

Kompetencje twórcze pedagoga wczesnej edukacji – 2 godz.

Literatura:

zmidt J.K., 2007, Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP.

Nęcka E., 2001, Psychologia twórczości, Gdańsk, GWP.

Szmidt J. K., 2010, ABC kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo DIFIN.

Karwowski M. red., 2009, Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria, metodologia, diagnostyka, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Szmidt K., red. 2009, Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria, Łódź, Wyd. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Karwowski M., Gajda A., red., 2010, Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Karwowski M., 2009, Klimat dla kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Literatura ćwiczenia

Bonar J., 2008, Rozwijanie twórczości uczniów klas początkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kształcenia zintegrowanego, Łódź, Wyd. UŁ.

Szmidt K.J., 2016, Sesje twórczej pomysłowości, dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Gliwice, Wyd. Helion.

Nęcka E., 1998, Trening twórczości, Kraków, Wyd. Impuls.

Szmidt K.J., 2008, Trening kreatywności, Gliwice, Wyd. Helion.

Braun D., 2007, Podręcznik rozwijania kreatywności. Sztuka i twórczość w pracy z dziećmi, Kielce, Wyd. Jedność.

Uszyńska-Jarmoc J., 2005, Podróże – skarby – przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości i dyspozycji autokreacyjnych, Białystok, Trans Humana.

Olczak M., 2009, Trening twórczości – współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Kraków, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Płóciennik E., 2010, Stymulowanie zdolności twórczych dziecka,. Weryfikacja techniki obrazków dynamicznych, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.