Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój zawodowy i osobisty nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-7BIA Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Rozwój zawodowy i osobisty nauczyciela
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z głównymi problemami związanymi z rozwojem osobistym i zawodowym nauczyciela.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Przedmiot obowiązkowy - 8 godzin wykładu

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie Słuchaczy z podstawami teoretycznymi i praktycznymi odniesieniami w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych nauczyciela. Uczy planowania rozwoju kariery zawodowej, daje podstawę do samodoskonalenia i w efekcie modernizacji pracy wychowawczej i dydaktycznej z uczniami.

Literatura:

Ch. Day, Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela. GWP, Gdańsk 2008.

H. Kwiatkowska, Pedeutologia. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Cz. Plewka, Uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczycieli. IBE, Warszawa 2009.

E. Płóciennik, D. Radzikowska (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji kuratorem środowiska edukacyjnego dziecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Impuls, Kraków 2013.

J. Szempruch, Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy. Wydawnictwo Oswiatowe FOSZE, Rzeszów 2001.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę pozwalającą na organizowanie życia społecznego w grupie rówieśniczej w przedszkolu, szkole i środowisku lokalnym oraz w zakresie współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami (SP6_WK01).

Ma pogłębione umiejętności doskonalenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji (SP6_UK01).

Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu oraz wykorzystać nowoczesne metody i technologie w swojej pracy pedagogicznej (SP6_UU01).

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i własnych umiejętności językowych, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (SP6_KK01).

Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności (SP6_KR01).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności (90 %), aktywnego udziału w dyskusji na zajęciach, wykonania bieżących zadań wynikających z omawianej problematyki. Zaliczenie na podstawie odpowiedzi ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Przedmiot obowiązkowy - 8 godzin wykładu

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie Słuchaczy z podstawami teoretycznymi i praktycznymi odniesieniami w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych nauczyciela. Uczy planowania rozwoju kariery zawodowej, daje podstawę do samodoskonalenia i w efekcie modernizacji pracy wychowawczej i dydaktycznej z uczniami.

Literatura:

Ch. Day, Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela. GWP, Gdańsk 2008.

H. Kwiatkowska, Pedeutologia. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Cz. Plewka, Uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczycieli. IBE, Warszawa 2009.

E. Płóciennik, D. Radzikowska (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji kuratorem środowiska edukacyjnego dziecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Impuls, Kraków 2013.

J. Szempruch, Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.