Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-7SEM Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria i specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Profil studiów – praktyczny

Forma studiów – podyplomowe

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki – psychologia, pedagogika

Rok studiów – drugi, semestr pierwszy i drugi

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin dydaktycznych – 25 godzin - ćwiczenia

Metody dydaktyczne – dyskusja, warsztaty, projekty, konsultacje

Punkty ECTS – 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta – 25 godz. ćwiczenia, 60 godzin samodzielne studiowanie literatury naukowej i przygotowanie się do egzaminu dyplomowego, 25 godzin konsultacje indywidualne, 30 godzin – przygotowanie autorskiego projektu, 10 godz. zaliczenie (w ramach konferencji).

Wskaźniki ilościowe – 25 godzin – 1 punkty –zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

125 godzin – 5 pkt. – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektuTryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W ramach tego przedmiotu słuchacz pogłębi wiedzę, umiejętności i postawy związane z projektowaniem działań edukacyjnych w przedszkolu lub w klasach I-III szkoły podstawowej. Pozwoli to na integrację treści nauczanych w ramach różnych przedmiotów a ponadto sprawdzenie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce edukacyjnej i dokonanie autokorekty własnych kompetencji pedagogicznych.

Pełny opis:

Analiza teorii rozwoju dziecka oraz teorii pedagogicznych adekwatnych do wieku dzieci i specyfiki instytucji edukacyjnych jako podstawy teoretycznej do projektowania sposobów realizacji wybranych problemów wychowania lub treści kształcenia. Dobór metod, zasad i form realizacji autorskiej koncepcji realizacji wybranych treści w przedszkolu lub w szkole. Określenie optymalnych warunków realizacji tych treści.

Literatura:

W zależności od wyboru etapu edukacji (przedszkole lub szkoła podstawowa) oraz w zależności od tematyki pracy projektowej nie sposób jest podać gotowego zestawu literatury naukowej i metodycznej.

Efekty uczenia się:

SP6-WG01 - Słuchacz posiada wiedzę pozwalającą zrozumieć procesy rozwoju dzieci i metody wspierania ich procesu uczenia się.

SP6z-WK01 - Słuchacz posiada wiedzę pozwalającą na organizowanie życia społecznego w grupie rówieśniczej w przedszkolu i w szkole podstawowej.

SP6_Słuchacz posiada umiejętności i kompetencje potrzebne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania programu edukacji do potrzeb i możliwości dzieci.

SP6_UO01 - Słuchacz potrafi pracować w zespole pełniąc różne role i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem procesu kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna - projekt edukacyjny przygotowany indywidualnie lub w zespole. Egzamin dyplomowy - prezentacja prac.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel, Elżbieta Jaszczyszyn, Janina Uszyńska-Jarmoc
Prowadzący grup: Barbara Dudel, Elżbieta Jaszczyszyn, Janina Uszyńska-Jarmoc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria i specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W ramach tego przedmiotu słuchacz pogłębi wiedzę, umiejętności i postawy związane z projektowaniem działań edukacyjnych w przedszkolu lub w klasach I-III szkoły podstawowej. Pozwoli to na integrację treści nauczanych w ramach różnych przedmiotów a ponadto sprawdzenie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce edukacyjnej i dokonanie autokorekty własnych kompetencji pedagogicznych.

Pełny opis:

Profil studiów – praktyczny

Forma studiów –niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna

Rok studiów -2, semestr 2 i 3

Wymagania wstępne – zaliczenie przedmiotów z grupy pedagogiki, metodyk szczegółowych i psychologii

Liczba godzin dydaktycznych – 25 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – wykład, warsztaty, projekty, konsultacje

Punkty ECTS – 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta – 25 godz. ćwiczenia, 30 godzin samodzielne studiowanie literatury naukowej i przygotowanie się do egzaminu dyplomowego, 20 godzin – przygotowanie autorskiego projektu, 2 godz. zaliczenie, 2 godziny egzamin.

Wskaźniki ilościowe – 40 godzin – 2 punkty – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

60 godzin – 3 punkty – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu

Literatura:

W zależności od wyboru etapu edukacji (przedszkole lub szkoła podstawowa) oraz w zależności od tematyki pracy projektowej nie sposób jest podać gotowego zestawu literatury naukowej i metodycznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.