Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka w kl. I-III szkoły podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-8PSP Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Praktyka w kl. I-III szkoły podstawowej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Edukacja językowa 0800-SPE-7BHK
Edukacja matematyczna 0800-SPE-7BHL
Edukacja muzyczna 0800-SPE-7BHR
Edukacja plastyczna 0800-SPE-7BHS
Edukacja środowiskowa z elementami edukacji zdrowotnej 0800-SPE-7BHM
Kształcenie zintegrowane 0800-SPE-7BHN

Założenia (lista przedmiotów):

Psychologia dziecka 0800-SPE-7BHF
Tendencje i alternatywy edukacyjne 0800-SPE-7BHG

Skrócony opis:

Praktyka zawodowa obejmuje 75 godzin realizowanych w klasach 1-3 szkoły podstawowej. W ramach praktyki student hospituje zajęcia, asystuje nauczycielowi podczas pracy z dziećmi, samodzielnie prowadzi zajęcia dydaktyczne w oparciu o samodzielnie przygotowane konspekty zajęć.

Pełny opis:

Praktyki zawodowe opierają się na założeniu o konieczności sukcesywnego konfrontowania treści akademickich w zakresie pedagogiki, na których zbudowany jest zespół reguł określający funkcjonowanie współczesnego szkolnictwa z zawodową rolą nauczyciela i wychowawcy w wymiarze stricte-praktycznym i jej osadzeniem w nowoczesnym systemie zorganizowanej edukacji. Celem praktyk jest umożliwienie studentom:

a) praktycznego kształtowania kompetencji dydaktycznych dzięki możliwościom szerokiego obserwowania codziennych procesów kształcenia i wychowania szkolnego, takich jak czynności nauczycielskie i wychowawcze, metody i formy pracy w naturalnym środowisku szkoły, procesy komunikacji zachodzące pomiędzy rozmaitymi aktorami w przestrzeniach edukacyjnych, niuanse praktycznego działania systemów oceniania, nadzorowania i dyscyplinowania uczniów oraz rozwiązywanie szeregu złożonych kwestii, istotnych z punktu widzenia całokształtu procesów społecznych, zachodzących w specyficznym środowisku szkoły;

b) wejścia w rolę nauczyciela i wychowawcy, dzięki planowaniu i przygotowywaniu zajęć z wychowankami oraz próbom praktycznego stosowania reguł edukacyjnych (wychowawczych, dydaktycznych, metodycznych), które student poznał w trakcie nauki akademickiej oraz obserwował w trakcie swoich doświadczeń praktycznych;

c) zapoznania z funkcjonowaniem szkoły w kontekstach organizacyjnych (dokumentacja). Niemożliwym do pominięcia celem jest także kształtowanie skutecznej współpracy dzięki współdziałaniu z opiekunem praktyk ze strony szkoły oraz systematyczna samoobserwacja praktykanta.

Literatura:

Czasopisma metodyczne

Materiały metodyczne dla nauczycie klas I-III

Czelakowska D. (2010) Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w młodszym wieku szkolny, Wydawnictwo "Impuls", Kraków.

Dobrowolska D. (2015) Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym. Podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli, Wydawnictwo "Impuls", Kraków.

Nowik J. (2011) Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Nowik, Sp. j., Opole

Budniak A.. (2014) Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Wydawnictwo "Impuls", Kraków.

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

1. ma elementarną wiedzę o strukturze szkoły, jej elementarnych obszarach oraz zachodzącymi między nimi relacjami;

2. ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o wychowawczym środowisku szkoły, specyfice i procesach w nim zachodzących;

3. ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w działalności pedagogicznej podejmowanej w szkole;

4. ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w szkole;

5. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł (w języku rodzinnym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT);

6. potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności pedagogicznej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne obecne w praktyce, przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych, podejmowanych w szkole;

7. potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w obszarze oddziaływań pedagogicznych szkoły;

8. potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji uwzględniając je w przyszłych działaniach pedagogicznych;

9. ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowanych działań pedagogicznych w systemie edukacji szkolnej; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki;

10. odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Analiza i ocena dokumentacji praktyki Słuchacza, analiza opinii Słuchacza o zrealizowanej praktyce, analiza opinii nauczyciela opiekuna.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Jakubowska
Prowadzący grup: Emilia Jakubowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.