Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rodzice w edukacji dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-8RED Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Rodzice w edukacji dziecka
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie słuchacza do kompetentnego organizowania współpracy nauczyciela z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz profesjonalnego zachowania się w sytuacjach trudnych w relacji z opiekunem prawnym dzieci.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach analizowane będą różne sytuację, z którymi spotyka się nauczyciel przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej w organizacji i realizacji współpracy z rodzicami dzieci/uczniów.

Pełny opis:

Treści przedmiotu realizowane są w formie wykładu i ćwiczeń. Na wykładzie zinterpretowane zostaną kluczowe dla tematu pojęcia, przedstawiona istota partnerstwa edukacyjnego oraz omówione zasady formy współpracy nauczyciela z rodzicami dzieci/uczniów i zasady jej organizacji. (2 godziny)

Ćwiczenia poświęcone są analizie blokad w realizacji idei partnerstwa edukacyjnego oraz wypracowaniu propozycji ich przezwyciężania na poziomie przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Analiza i interpretacja wybranych sytuacji trudnych we współpracy nauczyciela z rodzicami z punktu widzenia ich przyczyn i sposobów radzenia z nimi. (5 godzin)

Literatura:

1. Bereźnicka M., Kultura pedagogiczna rodziców w społeczeństwie informacyjnym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015.

2. Christopher C. J., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

3. Jankowska A., Rozmowy z rodzicami : poradnik dla nauczyciela, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012.

4. Frąckowiak M., Gdy rodzic staje się roszczeniowy: poradnik dla nauczycieli, Wydawnictwo eMPi@2 Mariana Pietraszewskiego, Poznań 2011.

5. Gajewska G., Współpraca z rodzicami, PEKW "Gaja", Zielona Góra 2012.

6. Krajewska B., Rada rodziców w szkole. Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT" , Toruń 2012.

7. Kwatera A., Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018.

8. Łukasik J. M., Jagielska K., Solecki R., Nauczyciel, wychowawca, pedagog, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2013

9. Mendel M., Nauczyciel z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością. Koncepcje partnerstwa edukacyjnego [w:] Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M.(red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009 .

10. Nowosad I. , Szymański M. J., Nauczyciele i rodzice. [Cz. 3]. Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ ; Kraków 2004.

11. Pawlak B., Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych. Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2003.

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

- interpretuje zasady organizacji i realizacji partnerstwa edukacyjnego

SP_W04,

- analizuje przykłady sytuacji trudnych we współpracy nauczyciela z rodzicami dzieci oraz proponuje sposoby ich rozwiązywania, SP_U01,

- projektuje spotkania z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym szkolnym, SP_K02.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne

Ocena efektów pracy zespołowej

Ćwiczenia praktyczne

Obecność na zajęciach

Aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel
Prowadzący grup: Barbara Dudel, Elżbieta Hałaburda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.