Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka uzależnień

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-2XACF Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka uzależnień
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł do wyboru - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu diagnozy środowiska wychowawczego oraz oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami, mechanizmami i objawami uzależnienia oraz strategiami oddziaływań profilaktycznych z uwzględnieniem realizacji programów profilaktyki uzależnień w środowisku szkolnym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: studia stacjonarne

Rok studiów /semestr: 2 rok, semestr IV

Wymagania wstępne : Student powinien posiadać wiedzę z zakresu rozpoznawania problemów środowisk wychowawczych oraz trudności w zachowaniu.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład- l5 godzin

Ćwiczenia- 15 godzin

Punkty ECTS: 3,0

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacja multimedialna, praca indywidualna, zespołowa, projekty, konsultacje,

Bilans nakładu pracy studenta:

1,5 pkt - godziny kontaktu z nauczycielem akademickim (38 godz.)

15 godz. - udział w ćwiczeniach

15 godz. -udział w wykładach

8 godz.- godziny konsultacji

1,5 pkt- samodzielna praca studenta ( 38 godz.)

25 godz.- przygotowanie do ćwiczeń

13 godz..- przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu

Wskaźnik ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wvmagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 godz. (1,5 ECTS)

-o charakterze praktycznym : 38 godz, (1,5 ECTS)

Literatura:

Dziewiecki M. Skuteczna profilaktyka uzależnień. Rzeszów

2010.

Gaś Z.: Profilaktyka uzależnień, Warszawa

Szymańska J. Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej

psychoprofilaktyki. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

K_W07- potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego w wyniku uzależniania oraz udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji

K_W09-posiada wiedzę dotyczącą mechanizmów, genezy, identyfikacji

problemów związanych z uzależnieniem oraz strategii ich

rozwiązywania

K_U04-potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów uzależnienia i zastosowania strategii ich rozwiązywania lub zapobiegania

K_U08- potrafi ocenić przydatność strategii profilaktyki uzależnień do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej

K_K07-est wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących postrzegania i rozumienia osób o odmiennym położeniu społecznym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0) z treści realizowanych na ćwiczeniach i wykładach..

Nieobecność na więcej niż połowie zajęć predysponuje do niezaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są podczas konsultacji w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zalewski
Prowadzący grup: Grzegorz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Filipek
Prowadzący grup: Agnieszka Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.