Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Asystentura rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-2XGWU Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Asystentura rodziny
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł do wyboru - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

- ułatwienie studentom zdobycie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień prawnych dotyczących asystentury rodziny,

- w wyniku realizacji przedmiotu student powinien umieć identyfikować potrzeby rodzin oraz dostrzegać konieczność doskonalenie własnych umiejętności z zakresu metodyki pracy z rodziną.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

30 godzin (15 wykłady, 15 ćwiczenia), w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: MK_5 do wyboru

Liczba godzin: 15 godz. wykład, 15 godz. ćwiczenia, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca w grupach, dyskusja, wykorzystanie narzędzi multimedialnych

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

Obecność na wykładach i ćwiczeniach – 30 godz.

Konsultacje z nauczycielem akademickim - 7,5 godz.

Razem: 37,5 h – 1,5 pkt ECTS

- Samodzielna praca studenta:

przygotowanie się do zajęć, przygotowanie się i wykonanie pracy pisemnej zaliczającej przedmiot, wykonanie zadań do modułów – 37,5 h – 1,5 pkt ECTS

Literatura:

G. Brotherton, H. Davis, G. McGillivray, Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, CRZL, Warszawa 2014.

T. Caselman, K. Hilli, Praca terapetyczna z rodzinami. Kreatywne zajęcia dla różnorodnych struktur rodziny, CRZL, Warszawa 2014.

M. Czechowska-Bieluga, Diagnoza. Praca socjalna. Zmiana, Lublin 2017.

J.M. Jaraczewska, I. Krasiejko (red.), Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w racy socjalnej i terapii, Toruń 2012.

A. Kanios, Praca socjalna z rodziną problemową. Perspektywa metodyczna, Impuls, Kraków 2016.

A. Kłos, Kontrakt socjalny w teorii i praktyce, Częstochowa 2011.

I. Krasiejko, M. Ciczkowska-Giedziun (red.), Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji. Analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi pomocy, Warszawa 2016.

I. Krasiejko, F. Bronk, M. Jezior i in., Asystentura rodziny w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2017.

I. Krasiejko, Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2016.

M. Piełuć, M. Fludra, Wideotrening Komunikacji jako metoda wspierająca rozwój emocjonalno-społeczny dziecka z trudnościami w komunikowaniu się werbalnym, „Psychologia Rozwojowa”, 2010, tom 15, nr 1.

J. Przeperski, Konferencja Grupyy Rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną, Toruń 2015.

J. Szczepkowski, Praca socjalna – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Toruń 2017.

C. Sutton, Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2007.

J. Szymanowska, Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa. praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych, Toruń 2014.

Samodzielnie wybrane treści z czasopiśmiennictwa pedagogicznego.

Efekty uczenia się:

Student:

zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej; ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń pomocy społecznej w oparciu o aktualne ustawodawstwo K_W03

zna definicję podstawowych problemów społecznych; posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania K_W09

potrafi korzystać z wiedzy socjologicznej, pedagogicznej, filozoficznej, prawnej i ekonomicznej w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych; posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu tych dyscyplin naukowych K_U02

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania K_U04

ma przekonanie o wadze profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków; poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć omawiane są treści przedmiotowe z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, dyskusji, prelekcji, pracy zespołowej, konsultacji.

Forma zaliczenia przedmiotu (wykłady, ćwiczenia):

• wykonanie zadań do modułów, aktywność w trakcie zajęć, praca badawcza (elementy studium przypadku)

• uzyskanie pozytywnej oceny (od 51% pkt. możliwych do uzyskania

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

30 godzin (15 wykłady, 15 ćwiczenia), w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: MK_5 do wyboru

Liczba godzin: 15 godz. wykład, 15 godz. ćwiczenia, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca w grupach, dyskusja, wykorzystanie narzędzi multimedialnych

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

Obecność na wykładach i ćwiczeniach – 30 godz.

Konsultacje z nauczycielem akademickim - 7,5 godz.

Razem: 37,5 h – 1,5 pkt ECTS

- Samodzielna praca studenta:

przygotowanie się do zajęć, przygotowanie się i wykonanie pracy pisemnej zaliczającej przedmiot, wykonanie zadań do modułów – 37,5 h – 1,5 pkt ECTS

Literatura:

G. Brotherton, H. Davis, G. McGillivray, Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, CRZL, Warszawa 2014.

T. Caselman, K. Hilli, Praca terapetyczna z rodzinami. Kreatywne zajęcia dla różnorodnych struktur rodziny, CRZL, Warszawa 2014.

M. Czechowska-Bieluga, Diagnoza. Praca socjalna. Zmiana, Lublin 2017.

J.M. Jaraczewska, I. Krasiejko (red.), Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w racy socjalnej i terapii, Toruń 2012.

A. Kanios, Praca socjalna z rodziną problemową. Perspektywa metodyczna, Impuls, Kraków 2016.

A. Kłos, Kontrakt socjalny w teorii i praktyce, Częstochowa 2011.

I. Krasiejko, M. Ciczkowska-Giedziun (red.), Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji. Analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi pomocy, Warszawa 2016.

I. Krasiejko, F. Bronk, M. Jezior i in., Asystentura rodziny w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2017.

I. Krasiejko, Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2016.

M. Piełuć, M. Fludra, Wideotrening Komunikacji jako metoda wspierająca rozwój emocjonalno-społeczny dziecka z trudnościami w komunikowaniu się werbalnym, „Psychologia Rozwojowa”, 2010, tom 15, nr 1.

J. Przeperski, Konferencja Grupyy Rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną, Toruń 2015.

J. Szczepkowski, Praca socjalna – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Toruń 2017.

C. Sutton, Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2007.

J. Szymanowska, Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa. praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych, Toruń 2014.

Samodzielnie wybrane treści z czasopiśmiennictwa pedagogicznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.