Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-3AGT Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Wielowymiarowość pracy socjalnej.

2. Pedagogiczne teorie jako inspiracje pracy socjalnej.

3. Wybrane problemy społeczne jako wyzwania w pracy socjalnej.

4. Wybrane programy edukacyjne w pracy socjalnej.

5. Teoretyczne i praktyczne podstawy projektowania działań pomocowych.

6. Umiejętności ważne w pracy socjalnej.

Literatura:

Literatura:

1. Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, Katowice 1999.

2. Kantowicz E., Pedagogika (w) pracy socjalnej, Olsztyn 2013.

3. Kantowicz E., Koncepcja i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Olsztyn 2011.

4. Kubacka Jasiecka D., Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Warszawa 2010.

5. Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc, Poznań 2000.

6. Nocuń A. W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Katowice 1998.

7. Pawlas-Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007.

8. Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2009.

9. Robertis C., Pascal H., Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Katowice 1999.

10. Trawkowska D., Dylematy i trudności związane z pełnionymi rolami zawodowymi, (w:) Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Katowice 2006.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji:

Wiedza:

K_W04– student ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej w Polsce i Unii Europejskiej.

Sposób weryfikacji: aktywny udział w zajęciach, praca w małych grupach, praca zaliczeniowa.

Umiejętności:

K_U04 - student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania.

Sposób weryfikacji: aktywny udział w zajęciach, praca w małych grupach, praca zaliczeniowa.

Kompetencje:

K_K06 – student potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów.

Sposób weryfikacji: aktywny udział w zajęciach, praca w małych grupach, praca zaliczeniowa.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: praca w grupach, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania: aktywność podczas zajęć, realizacja zadań zaprojektowanych przez prowadzącego, praca w małych grupach podczas zajęć, kolokwium zaliczeniowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz, Marcin Kolemba, Irena Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zakres tematów:

1. Wielowymiarowość pracy socjalnej.

2. Pedagogiczne teorie jako inspiracje pracy socjalnej.

3. Wybrane problemy społeczne jako wyzwania w pracy socjalnej.

4. Wybrane programy edukacyjne w pracy socjalnej.

5. Teoretyczne i praktyczne podstawy projektowania działań pomocowych.

6. Umiejętności ważne w pracy socjalnej.

Literatura:

Literatura:

1. Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, Katowice 1999.

2. Kantowicz E., Pedagogika (w) pracy socjalnej, Olsztyn 2013.

3. Kantowicz E., Koncepcja i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Olsztyn 2011.

4. Kubacka Jasiecka D., Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Warszawa 2010.

5. Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc, Poznań 2000.

6. Nocuń A. W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Katowice 1998.

7. Pawlas-Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007.

8. Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2009.

9. Robertis C., Pascal H., Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Katowice 1999.

10. Trawkowska D., Dylematy i trudności związane z pełnionymi rolami zawodowymi, (w:) Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Katowice 2006.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Głódź
Prowadzący grup: Natalia Głódź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.