Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-3GIS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł praktyki zawodowe - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

praktyki zawodowe

Założenia (opisowo):

Celem praktyk jest zdobycie przez studentów indywidualnego doświadczenia w kontakcie z klientami pomocy społecznej.


Jest to praktyka ciągła o charakterze stażowym, odbywająca się indywidualnie (stażowy charakter praktyki polega na wykonywaniu przez studenta zadań zgodnie z obowiązkami zawodowymi opiekuna praktyk)

Skrócony opis:

Celem praktyk jest zdobycie przez studentów indywidualnego doświadczenia w kontakcie z klientami pomocy społecznej.

Jest to praktyka ciągła o charakterze stażowym, odbywająca się indywidualnie (stażowy charakter praktyki polega na wykonywaniu przez studenta zadań zgodnie z obowiązkami zawodowymi opiekuna praktyk)

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów praca socjalna

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 0800-SS1-3GIS

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr III rok studiów; semestr I

Wymiar praktyk - 150 h

Miejsce odbywania praktyki:

Praktyka może się odbywać w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, w powiatowych centrach pomocy rodzinie, w ośrodkach pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych (intelektualnie, psychicznie i fizycznie), w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych oraz innych instytucjach o charakterze pomocowym – jeżeli charakter odbywanej przez studenta praktyki zawodowej będzie zgodny z profilem kierunku praca socjalna a w jednostce zatrudniony jest pracownik socjalny.

Literatura:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

- Regulamin placówki w której odbywane są praktyki

- inne dokumenty regulujące funkcjonowanie placówki - miejsca odbywania praktyk

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

1. Wiedza: student posiada elementarną wiedzę o prawach i obowiązkach pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach rządowych i pozarządowych (K_W11)

2. Student zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i przetwarzania danych oraz nowoczesne technologie (ICT) stosowane w pracy socjalnej do opisu i diagnozowania problemów, instytucji i struktur w obszarze pomocy społecznej (K_W13)

3. Umiejętności: student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania (K_U04)

4. Student potrafi konstruować i opracować projekt socjalny jak strategię rozwiązywania problemów (K_U09)

5. Kompetencje: student potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie praktyki przez opiekuna praktyki z ramienia uczelni następuje po:

-przedłożeniu przez studenta potwierdzenia opiekunka praktyki z ramienia placówki o terminie realizacji praktyki (pieczątka i podpis w dzienniczku praktyk);

-przedstawieniu w formie pisemnej opinii i oceny odbytej praktyki w stopniu (skala 2-5) wydanej przez opiekuna praktyki z ramienia placówki, zawierającej spostrzeżenia dotyczące: postawy, wiedzy, poziomu zaangażowania w wykonywaną pracę, punktualności oraz merytorycznego przygotowania studenta;

-przedstawienia przez studenta wymaganej dokumentacji – dzienniczka praktyk i ewentualnie ustnej opinii studenta na temat przebytej praktyki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik, Joanna Szymanowska, Katarzyna Winiecka
Prowadzący grup: Joanna Borowik, Joanna Szymanowska, Katarzyna Winiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem praktyk jest zdobycie przez studentów indywidualnego doświadczenia w kontakcie z klientami pomocy społecznej.

Jest to praktyka ciągła o charakterze stażowym, odbywająca się indywidualnie (stażowy charakter praktyki polega na wykonywaniu przez studenta zadań zgodnie z obowiązkami zawodowymi opiekuna praktyk)

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów praca socjalna

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 0800-SS1-3GIS

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr III rok studiów; semestr I

Wymiar praktyk - 240 h

Efekty kształcenia:

1. Wiedza: student posiada elementarną wiedzę o prawach i obowiązkach pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach rządowych i pozarządowych (K_W11)

2. Student zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i przetwarzania danych oraz nowoczesne technologie (ICT) stosowane w pracy socjalnej do opisu i diagnozowania problemów, instytucji i struktur w obszarze pomocy społecznej (K_W13)

3. Umiejętności: student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania (K_U04)

4. Student potrafi konstruować i opracować projekt socjalny jak strategię rozwiązywania problemów (K_U09)

5. Kompetencje: student potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów (K_K06)

Literatura:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

- Regulamin placówki w której odbywane są praktyki

- inne dokumenty regulujące funkcjonowanie placówki - miejsca odbywania praktyk

Uwagi:

Miejsce odbywania praktyki:

Praktyka może się odbywać w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, w powiatowych centrach pomocy rodzinie, w ośrodkach pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych (intelektualnie, psychicznie i fizycznie), w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych oraz innych instytucjach o charakterze pomocowym – jeżeli charakter odbywanej przez studenta praktyki zawodowej będzie zgodny z profilem kierunku praca socjalna a w jednostce zatrudniony jest pracownik socjalny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem praktyk jest zdobycie przez studentów indywidualnego doświadczenia w kontakcie z klientami pomocy społecznej.

Jest to praktyka ciągła o charakterze stażowym, odbywająca się indywidualnie (stażowy charakter praktyki polega na wykonywaniu przez studenta zadań zgodnie z obowiązkami zawodowymi opiekuna praktyk)

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów praca socjalna

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 0800-SS1-3GIS

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr III rok studiów; semestr I

Wymiar praktyk - 150 h

Miejsce odbywania praktyki:

Praktyka może się odbywać w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, w powiatowych centrach pomocy rodzinie, w ośrodkach pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych (intelektualnie, psychicznie i fizycznie), w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych oraz innych instytucjach o charakterze pomocowym – jeżeli charakter odbywanej przez studenta praktyki zawodowej będzie zgodny z profilem kierunku praca socjalna a w jednostce zatrudniony jest pracownik socjalny.

Literatura:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

- Regulamin placówki w której odbywane są praktyki

- inne dokumenty regulujące funkcjonowanie placówki - miejsca odbywania praktyk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.