Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjotechnika - sztuka wywierania wpływu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-3XGRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjotechnika - sztuka wywierania wpływu
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł do wyboru - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii społecznej.

Skrócony opis:

Przekazanie podstawowych informacji z zakresu socjotechniki, psychologicznych mechanizmów wywierania wpływu społecznego oraz oddziaływania na konsumenta w reklamie.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Praca socjalna

Poziom kształcenia: I stopień

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-3XGRP

Język przedmiotu: polski.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Rok studiów /semestr: 3 rok/semestr 6

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu psychologii społecznej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Zajęcia warsztatowe, prezentacja, dyskusja w grupie.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 20 godzin

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 10 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 30

o charakterze praktycznym - 30

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Doliński, D. Techniki wpływu społecznego, Warszawa, 2008

- Cialdini, R. Wywieranie wpływu na ludzi – teoria i praktyka, Gdańsk 1999

Literatura uzupełniająca:

- Błoch, B., Doliński, D. Ukryte sensy zachowania – rozmowy o wywieraniu wpływu i reklamie, Kraków, 2006

- Doliński, D. Psychologia wpływu społecznego, Wrocław, 2000

- Dawson, R. Sekrety skutecznego przekonywania, Warszawa, 2000

Efekty uczenia się:

Student:

KA6_WG4, jest wyposażony w wiedzę na temat możliwości i ograniczeń człowieka w świetle teorii naukowych dotyczących wywierania wpływu.

KA6_WG8, zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi; rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania jednostki.

KA6_UW2, potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i worów ludzkich zachowań, diagnozowania i

prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w

odniesieniu do różnych kontekstów działalności zawodowej.

KA6_UK2, ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik

komunikacyjnych zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie

będącymi specjalistami w dziedzinie nauk społecznych.

KA6_UO5, potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role.

KA6_KO2 potrafi wspomagać rozwój człowieka przez wyzwalanie jego własnych sił rozwojowych oraz możliwości z wykorzystaniem technik wywierania wpływu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba
Prowadzący grup: Marcin Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba
Prowadzący grup: Marcin Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.