Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WN2-2GMN Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Media w edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. PW niestac.
Moduł specjalnościowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem i celem przedmiotu jest wzbogacenie wiedzy studenta o funkcjonowaniu nauczyciela i dziecka w świecie mediów. Stworzenie warunków do pogłębienia umiejętności świadomego i skutecznego posługiwania się mediami w działaniach pedagogicznych oraz rozwijanie krytycznej i twórczej postawy wobec nich.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Literatura:

PODSTAWOWA

[1] Bednarek, J., Andrzejewska, A. (2009). Cyberświat – możliwości i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

[2] Gajda, J., Juszczyk, S., Siemieniecki, B., Wenta, K. (red.). (2002). Edukacja medialna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

[3] Lewowicki, T., Siemieniecki, B. (red.). (2012). Cyberprzestrzeń i edukacja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

[4] Nowicka, M., Dziekońska, J. (red.). (2018). Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

[5] Ogonowska, A., Ptaszek, G. (red.). (2015). Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

[6] Pisarek, W. (2008). Wstęp do nauki o komunikowaniu – edukacja medialna – podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

[7] Potyrała, K. (2017). iEdukacja – synergia nowych mediów i dydaktyki – ewolucja, antynomie, konteksty. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

[8] Zbróg, Z. (red.). (2008). Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z.o.o.

[9] Zielińska, M. (2017). Interpersonalne kontakty nauczycieli z rodzicami w dobie dziennika elektronicznego. Edukacja – Technika – Informatyka, 3 (21), s. 157-162. Pobrane z: http://eti.rzeszow.pl/docs/ETI_7_3.pdf (07.02.19). DOI: 10.15584/eti.2017.3.22.

[10] Kozłowska, A. (2016). Oddziaływanie mass mediów. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza.

[11] Federowicz, M., Ratajski, S. (2015). O potrzebie edukacji medialnej w Polsce. Warszawa: Polski Komitet do spraw UNESCO oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Pobrane z: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/edukacja-medialna/o_potrzebie_edukacji_medialnej_uaktualnione.pdf (28.02.19).

Efekty kształcenia:

1. Student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat możliwości stosowania mediów w edukacji wczesnoszkolnej oraz ich wpływie na efekty uczenia się dzieci (K_W05).

2. Student potrafi twórczo animować prace nad rozwojem uczestników procesu edukacyjno-wychowawczego oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy z wykorzystaniem mediów poprzez kompetentny ich dobór do realizowanych treści kształcenia (K_U11).

3. Student odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu działań pedagogicznych z wykorzystaniem mediów K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA

Obowiązuje ustna forma zaliczenia (student potwierdza podpisem znajomość oceny końcowej). Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział (przygotowanie do zajęć oraz zaangażowanie studenta) w minimum 90% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z odpowiedzi ustnej oraz wybranych prac wykonywanych podczas ćwiczeń. Prowadzący zastrzega możliwość przeprowadzenia niezapowiedzianego kolokwium sprawdzającego bieżące wiadomości, którego wynik wpływa na ocenę końcową.

UZUPEŁNIENIE ZALEGŁOŚCI

(jeżeli możliwe będzie wygospodarowanie czasu w ramach ćwiczeń)

Student, który przekroczył limit dopuszczalnych nieobecności może uzupełnić zaległości poprzez przedstawienie odpowiedniego usprawiedliwienia (lekarskie) oraz uzyskanie pozytywnej oceny wynikającej z opracowania i wygłoszenia referatu na temat wskazany przez prowadzącego.

SKALA OCEN

91% -100% bdb;

81% - 90% db+;

71% - 80% db;

61% - 70 % dst+;

51% - 60% dst;

50 % - ndst.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sandra Kadłubowska, Adam Naruszewicz
Prowadzący grup: Adam Naruszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Naruszewicz
Prowadzący grup: Adam Naruszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.