Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WN2-2GMN Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Media w edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem i celem przedmiotu jest wzbogacenie wiedzy studenta o funkcjonowaniu nauczyciela i dziecka w świecie mediów. Stworzenie warunków do pogłębienia umiejętności świadomego i skutecznego posługiwania się mediami w działaniach pedagogicznych oraz rozwijanie krytycznej i twórczej postawy wobec nich.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Literatura:

PODSTAWOWA

[1] Bednarek, J., Andrzejewska, A. (2009). Cyberświat – możliwości i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

[2] Gajda, J., Juszczyk, S., Siemieniecki, B., Wenta, K. (red.). (2002). Edukacja medialna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

[3] Lewowicki, T., Siemieniecki, B. (red.). (2012). Cyberprzestrzeń i edukacja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

[4] Nowicka, M., Dziekońska, J. (red.). (2018). Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

[5] Ogonowska, A., Ptaszek, G. (red.). (2015). Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

[6] Pisarek, W. (2008). Wstęp do nauki o komunikowaniu – edukacja medialna – podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

[7] Potyrała, K. (2017). iEdukacja – synergia nowych mediów i dydaktyki – ewolucja, antynomie, konteksty. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

[8] Zbróg, Z. (red.). (2008). Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z.o.o.

[9] Zielińska, M. (2017). Interpersonalne kontakty nauczycieli z rodzicami w dobie dziennika elektronicznego. Edukacja – Technika – Informatyka, 3 (21), s. 157-162. Pobrane z: http://eti.rzeszow.pl/docs/ETI_7_3.pdf (07.02.19). DOI: 10.15584/eti.2017.3.22.

[10] Kozłowska, A. (2016). Oddziaływanie mass mediów. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza.

[11] Federowicz, M., Ratajski, S. (2015). O potrzebie edukacji medialnej w Polsce. Warszawa: Polski Komitet do spraw UNESCO oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Pobrane z: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/edukacja-medialna/o_potrzebie_edukacji_medialnej_uaktualnione.pdf (28.02.19).

PRZYKŁADY ZASOBÓW ON-LINE STOSOWANYCH W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ:

https://answergarden.ch

https://www.writeurl.com

https://biteable.com

https://www.tinkercad.com

https://www.makebeliefscomix.com

http://stripgenerator.com

https://icograms.com

https://learningapps.org

https://wordwall.net

https://quizizz.com

https://kahoot.it

https://wizer.me

http://www.toolsforeducators.com

https://www.jigsawplanet.com/

https://www.autodraw.com

https://alternative.me

https://www.flippity.net

https://coolsymbol.com/

https://textcraft.net/

Efekty uczenia się:

1. Student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat możliwości stosowania mediów w edukacji wczesnoszkolnej oraz ich wpływie na efekty uczenia się dzieci (K_W05).

2. Student potrafi twórczo animować prace nad rozwojem uczestników procesu edukacyjno-wychowawczego oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy z wykorzystaniem mediów poprzez kompetentny ich dobór do realizowanych treści kształcenia (K_U11).

3. Student odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu działań pedagogicznych z wykorzystaniem mediów K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA

Obowiązuje ustna forma zaliczenia (student potwierdza podpisem znajomość oceny końcowej). Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział (przygotowanie do zajęć oraz zaangażowanie studenta) w minimum 90% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z odpowiedzi ustnej lub kolokwium oraz wybranych prac wykonywanych podczas ćwiczeń. Prowadzący zastrzega możliwość przeprowadzenia niezapowiedzianego kolokwium sprawdzającego bieżące wiadomości, którego wynik wpływa na ocenę końcową.

UZUPEŁNIENIE ZALEGŁOŚCI

(jeżeli możliwe będzie wygospodarowanie czasu w ramach ćwiczeń)

Student, który przekroczył limit dopuszczalnych nieobecności może uzupełnić zaległości poprzez przedstawienie odpowiedniego usprawiedliwienia (lekarskie) oraz uzyskanie pozytywnej oceny wynikającej z opracowania i wygłoszenia referatu na temat wskazany przez prowadzącego.

SKALA OCEN

91% -100% bdb;

81% - 90% db+;

71% - 80% db;

61% - 70 % dst+;

51% - 60% dst;

50 % - ndst.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Naruszewicz
Prowadzący grup: Adam Naruszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.