Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziecko i zdrowie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WS2-2GMM Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziecko i zdrowie
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. PW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Rok studiów/semestr - 2 rok II stopnia, semestr III.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Podstawą do realizacji przedmiotu: Student powinien posiadać wiedzę dotyczącą zagadnień z obszaru przedmiotów uwzględnionych w procesie kształcenia w latach wcześniejszych tj. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Psychologia ogólna, Psychologia rozwoju człowieka, Pedagogika społeczna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godz. ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne:

wykład: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje;

ćwiczenia: ocena aktywności studenta podczas zajęć, przygotowanie i prezentacja zagadnień z obszaru realizowanego przedmiotu.

Punkty ECTS: 5.

Udział w zajęciach – 30 h

Przygotowanie do egzaminu -114h

Egzamin-1,5h

Udział w konsultacjach - 1h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki, B. Woynarowska, 2017.

2. I. Kowalewski, J. L. Franczyk, Zdrowie emocjonalne młodzieży, Kraków 2017.

3. Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzkiej, T. Łączka, Kielce 2017.

4. M. Duda, Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Lublin 2016.

5. A. Cudowska, Twórcze orientacje życiowe : zdrowie i dobrostan, Białystok 2017.

6. Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzkiej, T. Łączka, Kielce 2017.

7. M. Duda, Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Lublin 2016.

8. K. Żuchelkowska, Edukacja zdrowotna w przedszkolu, Bydgoszcz 2013.

9. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmłodszych, red. B. Wolny, J. Liba, Lublin 2014.

10. Edukacja zdrowotna - przedszkole – szkoła, red. B. Wolny, J. Liba, E. Juśko, Lublin 2016.

11. M. Demel, Pedagogika zdrowia, Warszawa 1980.

12. E. Syrek, K. Borzucka-Sitkiewicz, Edukacja zdrowotna, Warszawa 2009.

13. Młodzież styl życia i zdrowie, red. Z. Melosik, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca:

J. Bulska, Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia: propozycje metodyczne dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki dla rodziców, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2008.

Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej: (skrypt dla studentów) / pod red. Andrzeja Jaczewskiego i Krystyny Komosińskiej, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Wydaw. Naukowe Novum, Płock 2004.

http://www.edukacjazdrowotna.pl/

http://hej.sagepub.com/

Efekty uczenia się:

K_W01

Student zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

K_K04

Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: dyskusja, prezentacje multimedialne, analiza tekstów.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę, egzamin ustny z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Perkowska
Prowadzący grup: Marta Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Perkowska
Prowadzący grup: Marta Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.