Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to String Theory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-ERS-1WTS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to String Theory
Jednostka: Wydział Fizyki. (do 30.09.2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Dobra znaomość szczególnej teorii względności, elektrodynamiki klasycznej i mechaniki kwantowej.

Skrócony opis:

Wprowadzenie do teorii strun.

Pełny opis:

1. Przypomnienie szczególnej teorii względności i czterowektorów

2. Działanie, symetrie i równania ruchu cząstki relatywistycznej w różnych cechowaniach.

3. Działanie struny relatywistycznej i jego symetrie

4. Równania ruchu i rozwiązania klasyczne

5. Sformułowanie kwantowej teorii strun, wymiar krytyczny

6. Widmo struny bozonowej

7. D-brany

Literatura:

Zwiebach: A First Course in String Theory (2nd ed. CUP 2009)

Efekty uczenia się:

Podstawowa wiedza na temat symetrii, równań ruchu i kwantyzacji relatywistycznych strun.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)