Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FG1-3PD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: Wydział Fizyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z metodyką przygotowania krótkiej pracy naukowej i jej ustnej prezentacji, jak też przygotowanie studenta do egzaminu dyplomowego. Podczas zajęć student zapoznaje się z możliwościami wyszukiwania i wykorzystywania literatury naukowej zgodnie z tematem

pracy dyplomowej i narzędziami niezbędnymi w prezentacji ustnej prac naukowych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, informatyka

Rok studiów, semestr: rok 3, semestr 6

Moduł: podsumowanie kształcenia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium 30h

Punkty ECTS: 12

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 12 pkt ECTS; zajęcia o charakterze praktycznym: 12 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta: udział w laboratorium (30 godz.), praca własna w domu, bibliotece,w tym zbieranie materiałów i pisanie pracy (300 godz.).

Literatura:

W zależności od tematu pracy, wymagań opiekuna pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

1. Student jest przygotowany do złożenia egzaminu dyplomowego.

2. Student potrafi publicznie zaprezentować pracę dyplomową wykorzystując techniki multimedialne.

3. Student posługuje się literatura naukową, wykorzystuje elektroniczne bazy danych i odpowiednie oprogramowanie w celu opisu wybranego zagadnienia.

Metody i kryteria oceniania:

1) Napisanie pracy dyplomowej, 2) Wgranie jej do Archiwum Prac Dyplomowych (systemu APD), 3) Uzyskanie pozytywnej opinii Otwartego Systemu Antyplagiatowego, 4) Uzyskanie pozytywnych recenzji opiekuna oraz promotora.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrei Stupakevich, Cezary Walczyk
Prowadzący grup: Andrei Stupakevich, Cezary Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.