Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FS2-1ZWF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej
Jednostka: Wydział Fizyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci mają możliwość zapoznania się z tematyką badań prowadzonych w poszczególnych zakładach Wydziału Fizyki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł 5: Podsumowanie kształcenia)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 1 rok/ 2 semestr

Wymagania wstępne: Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, dyskusja, konsultacje,

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w laboratorium (30 godz.), udział w konsultacjach (45 godz.),

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 1.8 ECTS.

Zakres tematów:

Studenci mają możliwość zapoznania się z tematyką badań prowadzonych w poszczególnych zakładach Wydziału Fizyki. W oparciu o zdobytą w ten sposób wiedzę dokonują później wyboru tematyki swojej pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura zalecana:

1. W zależności od zainteresowania studenta tematyką badawczą danego Zakładu.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu fizyki ciała stałego (K_W07).

2. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wybranych działów fizyki teoretycznej, zna

i rozumie podstawowe koncepcje teoretyczne oraz modele matematyczne wybranych układów i zjawisk (K_W09).

3. Ma wiedzę o kierunkach badań, problemach fizyki współczesnej i najnowszych odkryciach z zakresu fizyki (K_W10).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Gieniusz, Marek Kisielewski
Prowadzący grup: Ryszard Gieniusz, Marek Kisielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci mają możliwość zapoznania się z tematyką badań prowadzonych w poszczególnych zakładach Wydziału Fizyki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł 5: Podsumowanie kształcenia)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 1 rok/ 2 semestr

Wymagania wstępne: Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, dyskusja, konsultacje,

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w laboratorium (30 godz.), udział w konsultacjach (45 godz.),

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 1.8 ECTS.

Zakres tematów:

Studenci mają możliwość zapoznania się z tematyką badań prowadzonych w poszczególnych zakładach Wydziału Fizyki. W oparciu o zdobytą w ten sposób wiedzę dokonują później wyboru tematyki swojej pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura zalecana:

1. W zależności od zainteresowania studenta tematyką badawczą danego Zakładu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.