Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium fizyki współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FS3-1SFW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium fizyki współczesnej
Jednostka: Wydział Fizyki. (do 30.09.2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Słuchacze mają możliwość zapoznania się z wybranymi, ciekawymi tematami badań prowadzonych na Wydziale Fizyki UwB oraz w innych ośrodkach naukowych krajowych oraz zagranicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł7: podsumowanie kształcenia)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 1 rok/1 semestr STUDIÓW DOKTORANCKICH

Wymagania wstępne: Przed rozpoczęciem zajęć student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki i fizyki.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: seminarium 30 godz,

Metody dydaktyczne: wykład, rozwiązywanie zadań, dyskusja, konsultacje, praca własna doktoranta/studenta w domu

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: udział w seminarium (30 godz.), udział

w konsultacjach (15 godz.), praca własna w domu na przygotowanie się do uczestnictwa w seminarium .

Słuchacze mają możliwość zapoznania się z wybranymi, ciekawymi tematami badań prowadzonych na Wydziale Fizyki UwB oraz w innych ośrodkach naukowych krajowych oraz zagranicznych.

Literatura:

Literatura podawana jest w streszczeniach do wybranych seminariów oraz bezpośrednio przez wykładowców. Oczekiwana jest również aktywność doktorantów poprzez przeszukanie zasobów Internetu (w tym również bazy publikacji dostępnej poprzez bibliotekę Wydziału Fizyki) pod kątem tematyki seminariów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.