Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Indywidualne kształcenie specjalistyczne - praca naukowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FS3-2IKS2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Indywidualne kształcenie specjalistyczne - praca naukowa
Jednostka: Wydział Fizyki. (do 30.09.2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student III stopnia w zakresie fizyki powinien mieć zaliczony podstwy fizyki tj. Podstawowy zestaw wykładów kursowych (mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm, podstawy fizyki współczesnej). Ponadto niezbędna jest znajomość zagadnień z mechaniki kwantowej, fizyki fazy skondensowanej i podstaw magnetyzmu. W przypadku studentów na profilu doświadczalnym student powinien posiadać podstawowy zakres z teorii niepewności pomiarowych i umiejętność pisania raportów (sprawozdań) z przeprowadzonych badań.

Skrócony opis:

Student studiów III stopnia wykonuje zadania opisane w "programie współpracy z doktorantem" oraz "indywidualnym programie kształcenia". Oznacza to, że niezbędny jest kontak studenta z prowadzącym i zapoznaniem się z proponowaną tematyką pracy doktorskiej.

Pełny opis:

Przedstawiam tu przykładowy "program współpracy z doktorantem" w przypadku studentów o profilu doświadczalnym:

"Współpraca naukowa pomiędzy promotorem i doktorantem będzie miała wymiar wielowątkowy. Promotor nakreśla podstawowe kierunki badań naukowych, których efektem mają być publikacje w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych (język prac w większości angielski), prezentacje wyników badań na konferencjach naukowych, a efektem końcowym ma być rozprawa doktorska. Jednym z elementów współpracy jest ciągłe zdobywanie przez doktoranta wiedzy i umiejętności dotyczącej fizyki fazy skondensowanej oraz podstawowych technik pomiarowych stosowanych w badaniach fizyki ciała stałego. Jest to etap niezbędny do samodzielnego wykonywania przez doktoranta podstawowych czynności związanych z jednej strony z odpowiednią preparatyką próbek, z drugiej strony związanych z przeprowadzeniem pomiarów i analizą otrzymanych wyników niezbędnych do zrealizowania założonego tematu badań. W pierwszym etapie promotor pomaga i jednocześnie kontroluje zdobywaną przez doktoranta wiedzę i jego umiejętności. Kolejnym etapem powinna być względna samodzielność doktoranta w poszukiwaniu interesujących i nowych tematów badań. W trakcie prac niezbędne jest zdobycie przez doktoranta umiejętności wyszukania oraz krytycznej analizy dostępnej literatury dotyczącej realizowanego tematu badań. Dotyczy to głównie anglojęzycznej literatury publikowanej w recenzowanych czasopismach naukowych.

Proponowana przez promotora tematyka prowadzonych przez doktoranta badań związana będzie z układami nanometrowymi (nanocząstki, nanodruty). W szczególności badane będą układy otrzymywane metodami chemicznymi i metodą ablacji laserowej. Metody chemiczne otrzymywania nanocząstek są dobrze opracowane i wdrożone w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, z którym mamy ścisłą współpracę. Doktorantka w pierwszym etapie musi opanować procedury chemiczne wytwarzania nanocząstek typu core, core-shell oraz nanocząstek warstwowych. Kolejnym etapem będzie wdrożenie metody ablacji laserowej otrzymywania nanocząstek ze stopów zawierających metale przejściowe. Badania będą koncentrowały się na grupie materiałów wykazujących gigantyczny efekt magnetokaloryczny i efekt pamięci kształtu."

Literatura:

Podstawowa literatura dostępna jest w międzynarodowych bazach danych prac naukowych. Bazy danych dostepne na komputerach Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.