Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ES1-3EIE Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia integracji europejskiej
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty kierunkowe - WILNO
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie procesu i mechanizmów integracji europejskiej, w szczególności w ramach UE. W kontekście tym prezentowana jest również tematyka akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej i jej roli w europejskim procesie integracyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Moduł ME_3 - kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów /semestr III rok/semestr 5.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin wykładu

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin końcowy pisemny.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach – 15 godzin

Przygotowanie się do wykładu – 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 25 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz. ECTS 0,7

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Barcz, Integracja europejska w okresie przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Formy europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004.

Literatura uzupełniająca:

H.T. Tendera-Właszczuk, W. Bąba, M. Zajączkowska (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Difin, Warszawa 2016.

T. Cukiernik, Dziesięć lat w Unii: bilans członkostwa, Wydawnictwo „Wektory”, Bielany Wrocławskie 2015.

E. Małuszyńska, G. Mazur (red.), Unia Europejska 2014+, Difin, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3EIE_W03 Student ma wiedzę w zakresie relacji instytucjonalnych w ramach ugrupowań integracyjnych, w tym w ramach UE E1_W03

3EIE_W08 Student ma wiedzę w zakresie dynamiki rozwojowej ugrupowań integracyjnych, w szczególności WE/ UE E1_W08

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin końcowy pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Proniewski
Prowadzący grup: Marek Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.