Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ES2-1EC2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonometria II
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Grupy: 2L stac. II st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (lista przedmiotów):

Makroekonomia II 1000-ES2-1ME2
Wnioskowanie statystyczne 1000-ES2-1WST

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Po zakończeniu kursu studenci powinni posiadać podstawową wiedzę o modelach ekonometrycznych jedno- i wielorównaniowych. Powinni również umieć zastosować poznane techniki do przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot podstawowy

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: Wnioskowanie statystyczne, Makroekonomia II

wykład 20 godz. ćwiczenia 15 godz. laboratorium 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, zajęcia w pracowni komputerowej, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 20 godz.

udział w ćwiczeniach 15 godz.

laboratoriach 15 godz.

przygotowanie do zajęć 15 godz.

prace domowe 15 godz.

przygotowanie projektu 20 godz.

udział w konsultacjach 15 godz.

zapoznanie się z literaturą 15 godz.

przygotowanie do kolokwiów 15 godz.

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 15 godz.

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 75 godz., 3 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 75 godz., 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2007.

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2013.

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę na temat specyfikacji, estymacji i weryfikacji modelu ekonometrycznego - KP7_WG3

Ma wiedzę na temat pozyskiwania danych ilościowych dotyczących badania zjawisk społeczno-gospodarczych oraz metod i narzędzi służących do ich analizy - KP7_WG3

Umie budować (specyfikować, szacować, weryfikować i interpretować) modele ekonometryczne i wykorzystywać je w analizach ekonomicznych - KP7_UW4

Umie interpretować związki przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy podstawowymi kategoriami z zakresu ekonomii - KP7_UW4

Potrafi zaplanować i zrealizować badanie wybranego zjawiska społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego - KP7_K02

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna, praca projektowa, ćwiczenia w pracowni komputerowej).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Majewska
Prowadzący grup: Ernest Ginc, Elżbieta Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (lista przedmiotów):

Makroekonomia II 1000-ES2-1ME2
Wnioskowanie statystyczne 1000-ES2-1WST

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Po zakończeniu kursu studenci powinni posiadać podstawową wiedzę o modelach ekonometrycznych jedno- i wielorównaniowych. Powinni również umieć zastosować poznane techniki do przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot podstawowy

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: Wnioskowanie statystyczne, Makroekonomia II

wykład 20 godz. ćwiczenia 15 godz. laboratorium 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, zajęcia w pracowni komputerowej, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 20 godz.

udział w ćwiczeniach 15 godz.

laboratoriach 15 godz.

przygotowanie do zajęć 15 godz.

prace domowe 15 godz.

przygotowanie projektu 20 godz.

udział w konsultacjach 15 godz.

zapoznanie się z literaturą 15 godz.

przygotowanie do kolokwiów 15 godz.

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 15 godz.

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 75 godz., 3 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 75 godz., 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2007.

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2013.

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.