Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ES2-1EMI Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia międzynarodowa
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Grupy: 2L stac. II st. studia ekonomiczne - przedmioty kierunkowe - WILNO
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia gospodarcza 1000-ES1-1HIG
Makroekonomia I 1000-ES1-2ME1
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 1000-ES1-2MSG

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu „Ekonomia międzynarodowa” jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki światowej i relacji między poszczególnymi podmiotami gospodarki światowej, zachodzącymi w skali międzynarodowej.

Omówione zostaną: współczesne teorie i nurty dotyczące handlu międzynarodowego, rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych i przepływów innych czynników produkcji we współczesnej gospodarce światowej, funkcjonowanie międzynarodowych rynków finansowych, zjawisko cykliczności w gospodarce światowej, procesy integracji ekonomicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: MK_2

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/ semestr: Studia drugiego stopnia, rok I, semestr I

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z zakresu mikro- i makroekonomii, historii gospodarczej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godz. (w tym 25 godz. wykład tradycyjny, 5 godz. elearning)

Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażowanie studentów do dyskusji w trakcie wykładu

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin końcowy w formie testu

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 30 godz.

przygotowanie do wykładu 15 godz.

egzamin: 2 godz.

udział w konsultacjach: 2 godz.

przygotowanie do egzaminu: 76 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godz. 34 punkty ECTS 1,36

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa, 2017

P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa, Tom 1, 2, PWN, Warszawa 2008

T. Rynarzewski , A. Zielińska-Głębocka , Międzynarodowe stosunki gospodarcze: teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN Warszawa 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

C. Van Marrewijk , International economics : theory, application, and Policy, New York : Oxford University Press, 2012

P. Kulpaka, Ekonomia międzynarodowa : zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania, Difin, Warszawa 2011

E. Chrabonszczewska, Międzynarodowe rynki finansowe po kryzysie, SGH, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

1EMI_W01. Student posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi w celu wyjaśniania relacji i prawidłowości ekonomicznych, zachodzących w skali międzynarodowej, zwłaszcza w odniesieniu do handlu międzynarodowego, kursów walutowych i przepływów kapitałowych (K_W02)

1EMI_W02 Student posiada wiedzę na temat podmiotów i organizacji funkcjonujących w skali międzynarodowej oraz relacji między nimi (K_W07)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażowanie studentów do zadawania pytań w trakcie wykładu.

Forma zaliczenia przedmiotu:

Egzamin końcowy w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.