Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody statystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-IS1-2MST Kod Erasmus / ISCED: 11.102 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody statystyczne
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Algebra 1000-IS1-1ALB
Analiza 1000-IS1-1ANL

Założenia (opisowo):

Przedstawienie metod badania i opisów zjawisk o charakterze losowym. Zdobycie intuicji probabilistyczno-statystycznej . Stosowanie metod statystycznych do danych rzeczywistych.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy MK_12

Dziedzina i dyscyplina nauki: informatyka

Rok studiów/semestr: II rok / IV semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Analiza, Algebra

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 wykład, 30 ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Wykład, może być z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia tablicowe, praca własna z literaturą, materiałami z internetu.

Zaliczenie wykładu - egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium pisemne

Punkty ECTS: 6

Bilans nakladu pracy studenta:

Wykład 30 godzin, ćwiczenia 30 godzin, przygotowanie do zajęć 30 godzin, zapoznanie z literaturą 10 godzin, przygotowanie do egzaminu 10 godzin, do kolokwium 10 godzin, czas trwania egzaminu 1 godzina, udział w konsultacjach 4 godziny

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 64 godz. 3 pkt ECTS; o charakterze praktycznym: 55 godz. 3 pkt ECTS

Literatura:

Jóźwiak J., Podgórski J.: Statystyka od podstaw. PWE. Warszawa 2012.

Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K. , Wasilewski M.:

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I i II. PWN. Warszawa 2006.

Podgórski J.: Statystyka dla studiów licencjackich. PWE. Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

K_W02,K_U03

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Majewska
Prowadzący grup: Elżbieta Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.