Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-IS1-3EKO6 Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty fakultatywne - WILNO
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest charakterystyka działań przedsiębiorczych i ich uwarunkowań, określenie sposobu działań przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, poznanie środków i sposobów wspomagania przedsiębiorczości i przedsiębiorstw oraz przedstawienie zasad podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów:Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:fakultatywny

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: rok 3/6 semestr

Wymagania wstępne:bez wymagań

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz, ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Ćwiczenia- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 48

Przygotowanie do egzaminu 20

Konsultacje 35

Egzamin 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 82h - 3,3 ECTS

o charakterze praktycznym 68h- 2,7 ECTS

Literatura:

1. J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007

2. J. Moczydłowska, J. Pacewicz: Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, Rzeszów 2007

3. E. Latoszek; Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008

4. F. Kapusta: Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Filia we Wrocławiu. Poznań-Wrocław 2006.

5. J. Targalski: Przedsiębiorczość i zarządzanie. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

6. Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości (pod redakcją Marty Juchnowicz). Wyd. Poltex, Warszawa 2004.

7. M. Capiga, H. Ogrodnik: Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007

8. T. Kaczmarek: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Difin, Warszawa 2006

9. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia (pod redakcją Kazimierza Jaremczuka). Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2003.

Efekty uczenia się:

K_W13- Student posiada wiedzę na temat podejmowania działalności gospodarczej i wykorzystania biznes planu

K_U22- Student posiada umiejętność interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych kształtujących decyzje i zachowania przedsiębiorców

K_K01- Student potrafi pracować w grupie w trakcie analiz otoczenia przedsiębiorczego

K_K05- Jest kreatywny w sferze tworzenia projektów przedsiębiorczych

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie egzaminu . Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie

zaliczenia z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Robert Aliukonis, Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest charakterystyka działań przedsiębiorczych i ich uwarunkowań, określenie sposobu działań przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, poznanie środków i sposobów wspomagania przedsiębiorczości i przedsiębiorstw oraz przedstawienie zasad podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów:Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:fakultatywny

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: rok 3/6 semestr

Wymagania wstępne:bez wymagań

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz, ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Ćwiczenia- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 48

Przygotowanie do egzaminu 20

Konsultacje 35

Egzamin 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 82h - 3,3 ECTS

o charakterze praktycznym 68h- 2,7 ECTS

Literatura:

1. J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007

2. J. Moczydłowska, J. Pacewicz: Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, Rzeszów 2007

3. E. Latoszek; Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008

4. F. Kapusta: Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Filia we Wrocławiu. Poznań-Wrocław 2006.

5. J. Targalski: Przedsiębiorczość i zarządzanie. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

6. Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości (pod redakcją Marty Juchnowicz). Wyd. Poltex, Warszawa 2004.

7. M. Capiga, H. Ogrodnik: Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007

8. T. Kaczmarek: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Difin, Warszawa 2006

9. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia (pod redakcją Kazimierza Jaremczuka). Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.