Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lobbing w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-US1-3LUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lobbing w UE
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty fakultatywne - WILNO
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedstawienie studentom obowiązujących rowiązań normatywnych dotyczących lobingu w wybranych państwach Unii Europejskiej i rozwiązań prawnych funkcjonujących w Unii Europejskiej dotyczących lobingu oraz praktyką ich funkjonowania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi lobingu w państwach Unii Europejskiej oraz praktyką ich funkcjonowania.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z istotą, definicją oraz podstawowymi pojęciami związanymi z lobingiem. Przedstawienie podstawowych rodzajów i form oraz metod lobingu. W szczególności celem jest wskazanie obowiązujących rozwiązań związanych z prowadzeniem lobingu obowiązujących w wybranych państwach Unii Europejskiej oraz w organach Unii Europejskiej. Student otrzymuje wiedzę na temat najważniejszych elementów regulacji normatywnych związanych z lobingiem w Unii Europejskiej. Ważnym elementem jest zapoznanie studenta z praktyką funkcjonowania lobingu w wybranych państwach Unii Europejskiej oraz organach Unii Europejskiej.

Literatura:

1. K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

2. M. M. Wiszowaty Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych, K_W06

2. Zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa, K_W08

Umiejętności:

1. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, K_U01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie ustnej. Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Wszystkie pozostałe podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Egzamin w formie ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.