Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-NSS3-4SEMNS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktorskie
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy: SZKOŁA DOKTORSKA
SZKOŁA DOKTORSKA SEMESTR LETNI
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie przez doktoranta dysertacji doktorskiej oraz realizacja Planu Badawczego.

Pełny opis:

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - seminarium doktorskie

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne

Rok studiów/semestr – rok: IV/sem. VII - VIII

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. seminarium (15 godz. w semestrze)

Metody dydaktyczne – dyskusja, studia przypadków, omawianie treści pracy, problemów szczegółowych, weryfikacji hipotez

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 30 godz., udział w konsultacjach 30 godz., przygotowanie do zajęć 500 godz. (250 godz. w semestrze), Razem 560 godz. rocznie.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 godzin.; - nakład pracy doktoranta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 250 godzin w semestrze.

Literatura:

Aaskoven, Lasse. 2018. “Polity Age and Political Budget Cycles: Evidence from a Danish Municipal Reform.” European Journal of Political Economy 52: 75–84.

Akhmedov, Akhmed, and Ekaterina Zhuravskaya. 2004. “Opportunistic Political Cycles: Test in a Young Democracy Setting.” The Quarterly Journal of Economics 119 (4): 1301–38.

Alesina, Alberto, and Matteo Paradisi. 2017. “Political Budget Cycles: Evidence from Italian Cities.” Economics & Politics 29 (2): 157–77.

Alesina, Alberto, Nouriel Roubini, and Gerald D Cohen. 1997. Political Cycles and the Macroeconomy. MIT press.

Alt, James E, and David Dreyer Lassen. 2006. “Transparency, Political Polarization, and Political Budget Cycles in OECD Countries.” American Journal of Political Science 50 (3): 530–50.

Andrikopoulos, Andreas, Ioannis Loizides, and Kyprianos Prodromidis. 2004. “Fiscal Policy and Political Business Cycles in the EU.” European Journal of Political Economy 20 (1): 125–52.

Arulampalam, Wiji, Sugato Dasgupta, Amrita Dhillon, and Bhaskar Dutta. 2009. “Electoral Goals and Center-State Transfers: A Theoretical Model and Empirical Evidence from India.” Journal of Development Economics 88 (1): 103–19.

Baleiras, Rui Nuno. 1997. “Electoral Defeats and Local Political Expenditure Cycles.” Economics Letters 56 (2): 201–7.

Bartnicki, Sławomir. 2018. “Uwarunkowania Szans Wyborczych Ubiegających Się o Reelekcję wójtów i Burmistrzów w Wyborach w 2014 Roku.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K–Politologia 25 (1).

Bartnicki, Sławomir et al. 2018. “Wybrane Fiskalne Instrumenty Walki o głosy w Wyborach Bezpośrednich Gminnego Organu Wykonawczego w Polsce i Uwarunkowania Ich Stosowania.„.” Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa 8 (1): 53–76.

Baskaran, Thushyanthan, Brian Min, and Yogesh Uppal. 2015. “Election Cycles and Electricity Provision: Evidence from a Quasi-Experiment with Indian Special Elections.” Journal of Public Economics 126: 64–73.

Block, Steven A. 2002. “Political Business Cycles, Democratization, and Economic Reform: The Case of Africa.” Journal of Development Economics 67 (1): 205–28.

Block, Steven A, and Paul M Vaaler. 2004. “The Price of Democracy: Sovereign Risk Ratings, Bond Spreads and Political Business Cycles in Developing Countries.” Journal of International Money and Finance 23 (6): 917–46.

Bojar, Abel. 2015. “Intra-Governmental Bargaining and Political Budget Cycles in the European Union.” European Union Politics 16 (1): 90–115.

———. 2017. “Do Political Budget Cycles Work? A Micro-Level Investigation of Pre-Electoral Budgeting and Its Electoral Consequences.” Electoral Studies 45: 29–43.

Bove, Vincenzo, Georgios Efthyvoulou, and Antonio Navas. 2017. “Political Cycles in Public Expenditure: Butter Vs Guns.” Journal of Comparative Economics 45 (3): 582–604.

Brender, Adi, and Allan Drazen. 2003. “Where Does the Political Budget Cycle Really Come From?” Available at SSRN 462820.

———. 2005. “Political Budget Cycles in New Versus Established Democracies.” Journal of Monetary Economics 52 (7): 1271–95.

De Haan, Jakob, and Jeroen Klomp. 2013. “Conditional Political Budget Cycles: A Review of Recent Evidence.” Public Choice 157: 387–410.

Downs, Anthony. 1957. “An Economic Theory of Political Action in a Democracy.” Journal of Political Economy 65 (2): 135–50.

Drazen, Allan. 2008. “Political Business Cycles.” The New Palgrave Dictionary of Economics 2.

Drazen, Allan, and Marcela Eslava. 2010. “Electoral Manipulation via Voter-Friendly Spending: Theory and Evidence.” Journal of Development Economics 92 (1): 39–52.

Dubois, Eric. 2016. “Political Business Cycles 40 Years After Nordhaus.” Public Choice 166: 235–59.

Efthyvoulou, Georgios. 2012. “Political Budget Cycles in the European Union and the Impact of Political Pressures.” Public Choice 153 (3-4): 295–327.

Enkelmann, Sören, and Markus Leibrecht. 2013. “Political Expenditure Cycles and Election Outcomes: Evidence from Disaggregation of Public Expenditures by Economic Functions.” Economics Letters 121 (1): 128–32.

Furdas, Marina Dimitrova, Katerina Homolkova, and Krisztina Kis-Katos. 2015. “Local Political Budget Cycles in a Federation: Evidence from West German Cities.”

Galli, Emma, and Stefania PS Rossi. 2002. “Political Budget Cycles: The Case of the Western German länder.” Public Choice 110 (3-4): 283–303.

Garmann, Sebastian. 2017. “Political Budget Cycles and Fiscally Conservative Voters.” Economics Letters 155: 72–75.

González, Libertad. 2013. “The Effect of a Universal Child Benefit on Conceptions, Abortions, and Early Maternal Labor Supply.” American Economic Journal: Economic Policy 5 (3): 160–88.

Guo, Gang. 2009. “China’s Local Political Budget Cycles.” American Journal of Political Science 53 (3): 621–32.

Hallerberg, Mark, Lucio Vinhas de Souza, and William Roberts Clark. 2002. “Political Business Cycles in EU Accession Countries.” European Union Politics 3 (2): 231–50.

Heckelman, Jac C, and Hakan Berument. 1998. “Political Business Cycles and Endogenous Elections.” Southern Economic Journal 64 (4): 987–1000.

Hibbs, Douglas A. 1977. “Political Parties and Macroeconomic Policy.” American Political Science Review 71 (4): 1467–87.

Kalecki, Michal. 2021. “Political Aspects of Full Employment.” In The Political Economy, 27–31. Routledge.

Khani Hoolari, Seyed Morteza, and Vahid Taghinejad Omran. 2017. “Natural Budget Deficit and Natural Political Cyclicality.”

Klein, Fabio Alvim, and Sergio Naruhiko Sakurai. 2015. “Term Limits and Political Budget Cycles at the Local Level: Evidence from a Young Democracy.” European Journal of Political Economy 37: 21–36.

Klomp, Jeroen, and Jakob De Haan. 2013. “Do Political Budget Cycles Really Exist?” Applied Economics 45 (3): 329–41.

Krebs, Timothy B. 1998. “The Determinants of Candidates’ Vote Share and the Advantages of Incumbency in City Council Elections.” American Journal of Political Science, 921–35.

Kukołowicz, Paula, and Maciej A Górecki. 2018. “When Incumbents Can Only Gain: Economic Voting in Local Government Elections in Poland.” West European Politics 41 (3): 640–59.

Labonne, Julien. 2016. “Local Political Business Cycles: Evidence from Philippine Municipalities.” Journal of Development Economics 121: 56–62.

Mačkić, Velibor. 2014. “Political Budget Cycles at the Municipal Level in Croatia.” Financial Theory and Practice 38 (1): 1–35.

Mink, Mark, and Jakob De Haan. 2006. “Are There Political Budget Cycles in the Euro Area?” European Union Politics 7 (2): 191–211.

Nordhaus, William D. 1975. “The Political Business Cycle.” The Review of Economic Studies 42 (2): 169–90.

Olejnik, Łukasz Wiktor. 2019. “Local Political Business Cycles and Administration Spending in Polish Local Governments.” Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne 12 (2): 187–99.

Rogoff, Kenneth S. 1987. “Equilibrium Political Budget Cycles.” National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA.

Rogoff, Kenneth, and Anne Sibert. 1988. “Elections and Macroeconomic Policy Cycles.” The Review of Economic Studies 55 (1): 1–16.

Rosenberg, Jacob. 1992. “Rationality and the Political Business Cycle: The Case of Local Government.” Public Choice 73 (1): 71–81.

Sakurai, Sergio Naruhiko, and Naercio Menezes-Filho. 2011. “Opportunistic and Partisan Election Cycles in Brazil: New Evidence at the Municipal Level.” Public Choice 148: 233–47.

Schuknecht, Ludger. 1996. “Political Business Cycles and Fiscal Policies in Developing Countries.” Kyklos 49 (2): 155–70.

Sedmihradská, Lucie, Rudolf Kubı́k, Jakub Haas, et al. 2011. “Political Business Cycle in Czech Municipalities.” Prague Economic Papers 20 (1): 59–70.

Seitz, Helmut. 2000. “Fiscal Policy, Deficits and Politics of Subnational Governments: The Case of the German Laender.” Public Choice 102 (3-4): 183–218.

Shi, Min, and Jakob Svensson. 2002a. “Conditional Political Budget Cycles.” Available at SSRN 315248.

———. 2002b. “Political Budget Cycles in Developed and Developing Countries.” Institute for International Economic Studies, Stockholm University 18.

Shi, Min, Jakob Svensson, et al. 2003. “Political Budget Cycles: A Review of Recent Developments.” Nordic Journal of Political Economy 29 (1): 67–76.

Shi, Min, and Jakob Svensson. 2006. “Political Budget Cycles: Do They Differ Across Countries and Why?” Journal of Public Economics 90 (8-9): 1367–89.

Sidorkin, Oleg, and Dmitriy Vorobyev. 2018. “Political Cycles and Corruption in Russian Regions.” European Journal of Political Economy 52: 55–74.

Sjahrir, Bambang Suharnoko, Krisztina Kis-Katos, and Günther G Schulze. 2013. “Political Budget Cycles in Indonesia at the District Level.” Economics Letters 120 (2): 342–45.

Soh, Byung Hee. 1986. “Political Business Cycles in Industrialized Democratic Countries.” Kyklos 39 (1): 31–46.

Stastna, Lenka. 2015. “Electoral Cycles in Public Expenditures: Evidence from Czech Local Governments.” IES Working Paper.

Veiga, Francisco José, Linda Gonçalves Veiga, and Atsuyoshi Morozumi. 2017. “Political Budget Cycles and Media Freedom.” Electoral Studies 45: 88–99.

Veiga, Linda Gonçalves, and Francisco José Veiga. 2007. “Political Business Cycles at the Municipal Level.” Public Choice 131: 45–64.

Vicente, Cristina, Bernardino Benito, and Francisco Bastida. 2013. “Transparency and Political Budget Cycles at Municipal Level.” Swiss Political Science Review 19 (2): 139–56.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywanie problemy i wykonywane zadania

SDNS_UW02 - Prowadzić rzetelne badania stanowiące wkład w rozwój dziedziny nauk społecznych, w tym uzasadniać podjęcie tematu badawczego, wskazać przedmiot badań, problem oraz cele; adekwatnie do problemu i przedmiotu badań określić zestaw technik i narzędzi do wykorzystania w pracy naukowej; dokonać interpretacji osiągniętych wyników oraz określić ich znaczenie

SDNS_UW03 - Dokonać analizy wybranych koncepcji naukowych w dziedzinie nauk społecznych oraz poddać je krytyce w odniesieniu do rzeczywistości społeczno-kulturowej, gospodarczej i prawnej

SDNS_UW04 - Napisać tekst spełniający merytoryczne i formalne wymogi publikacji naukowej i zgłosić go do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez MNiSzW, lub w monografii naukowej

Komunikowanie się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

SDNS_UK02 - Potrafi przygotować oraz zaprezentować publicznie wyniki swoich badań naukowych, w tym w formie utrwalonej (publikacje naukowe)

SDNS_UK03 - Poprowadzić dyskusję na istotne tematy związane z rozwojem człowieka oraz funkcjonowaniem gospodarki i społeczeństwa

SDNS_UK04 - Dobierać argumenty, dane statystyczne, idee/koncepcje ze światowego dorobku nauk społecznych, aby prezentować wybrane obszary badawcze. Potrafi uczestniczyć w dyskusji nad wybranymi problemami współczesnego świata zarówno ze specjalistami, jak i innymi rozmówcami

Organizacja pracy - planowanie i praca zespołowa

SDNS_UO01 - Przygotować plan oraz harmonogram pracy badawczej i dydaktycznej oraz go zrealizować, również w większym zespole. Potrafi współpracować w zespole w oparciu o zasad wzajemnego zaufania i zaangażowania

SDNS_UU01 - Potrafi zorganizować własne badania naukowe, wykorzystać umiejętności miękkie w podnoszeniu efektywności procesu uczenia się, inspirować rozwój innych osób

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwentów jest gotów do: Oceny - krytyczne podejście

SDNS_KK01 - Podjęcia krytyki aktualnego stanu wiedzy przy wykorzystaniu porównań elementów różnych teorii naukowych w dziedzinie nauk społecznych

SDNS_KK02 - Przyjęcia postawy krytycznej wobec własnej pracy badawczej. Jest w stanie poszukiwać sposobów doskonalenia warsztatu badawczego

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

SDNS_KO01 - Wypełniania obowiązków badacza i nauczyciela: prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej zgodnie z zasadami. Ma poczucie odpowiedzialności za własne działania oraz rozumie konsekwencje upowszechniania wyników badań

SDNS_KO02 - Działania na rzecz interesu publicznego . Ma świadomość społecznej roli uczonego i nauczyciela akademickiego SDNS_KO03 - Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Jest gotów do wykazania się przedsiębiorczością w działalności badawczej Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

SDNS KR01 - Podjęcia badań w sposób obiektywny, zgodnie z zasadami dobrych praktyk bez ulegania naciskom grup interesu

Metody i kryteria oceniania:

Analiza bieżących postępów studenta w zakresie:

- realizacja Planu Badawczego ;

- przygotowania rozprawy doktorskiej.

Zaliczenia roczne: pisemna pozytywna opinia opiekuna naukowego o prezentowanych wynikach kolejnych etapów badań naukowych, w tym postępów prac nad rozprawą doktorską, z uwzględnieniem pisemnego sprawozdania doktoranta z jego pracy naukowo-badawczej. Przygotowanie całości rozprawy doktorskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Poleszczuk
Prowadzący grup: Jan Poleszczuk
Strona przedmiotu: http://270-EFS3-4SEMEF
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie przez doktoranta dysertacji doktorskiej oraz realizacja Planu Badawczego.

Pełny opis:

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - seminarium doktorskie

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne

Rok studiów/semestr – rok: IV/sem. VII - VIII

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. seminarium (15 godz. w semestrze)

Metody dydaktyczne – dyskusja, studia przypadków, omawianie treści pracy, problemów szczegółowych, weryfikacji hipotez

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 30 godz., udział w konsultacjach 30 godz., przygotowanie do zajęć 500 godz. (250 godz. w semestrze), Razem 560 godz. rocznie.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 godzin.; - nakład pracy doktoranta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 250 godzin w semestrze.

Literatura:

Aaskoven, Lasse. 2018. “Polity Age and Political Budget Cycles: Evidence from a Danish Municipal Reform.” European Journal of Political Economy 52: 75–84.

Akhmedov, Akhmed, and Ekaterina Zhuravskaya. 2004. “Opportunistic Political Cycles: Test in a Young Democracy Setting.” The Quarterly Journal of Economics 119 (4): 1301–38.

Alesina, Alberto, and Matteo Paradisi. 2017. “Political Budget Cycles: Evidence from Italian Cities.” Economics & Politics 29 (2): 157–77.

Alesina, Alberto, Nouriel Roubini, and Gerald D Cohen. 1997. Political Cycles and the Macroeconomy. MIT press.

Alt, James E, and David Dreyer Lassen. 2006. “Transparency, Political Polarization, and Political Budget Cycles in OECD Countries.” American Journal of Political Science 50 (3): 530–50.

Andrikopoulos, Andreas, Ioannis Loizides, and Kyprianos Prodromidis. 2004. “Fiscal Policy and Political Business Cycles in the EU.” European Journal of Political Economy 20 (1): 125–52.

Arulampalam, Wiji, Sugato Dasgupta, Amrita Dhillon, and Bhaskar Dutta. 2009. “Electoral Goals and Center-State Transfers: A Theoretical Model and Empirical Evidence from India.” Journal of Development Economics 88 (1): 103–19.

Baleiras, Rui Nuno. 1997. “Electoral Defeats and Local Political Expenditure Cycles.” Economics Letters 56 (2): 201–7.

Bartnicki, Sławomir. 2018. “Uwarunkowania Szans Wyborczych Ubiegających Się o Reelekcję wójtów i Burmistrzów w Wyborach w 2014 Roku.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K–Politologia 25 (1).

Bartnicki, Sławomir et al. 2018. “Wybrane Fiskalne Instrumenty Walki o głosy w Wyborach Bezpośrednich Gminnego Organu Wykonawczego w Polsce i Uwarunkowania Ich Stosowania.„.” Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa 8 (1): 53–76.

Baskaran, Thushyanthan, Brian Min, and Yogesh Uppal. 2015. “Election Cycles and Electricity Provision: Evidence from a Quasi-Experiment with Indian Special Elections.” Journal of Public Economics 126: 64–73.

Block, Steven A. 2002. “Political Business Cycles, Democratization, and Economic Reform: The Case of Africa.” Journal of Development Economics 67 (1): 205–28.

Block, Steven A, and Paul M Vaaler. 2004. “The Price of Democracy: Sovereign Risk Ratings, Bond Spreads and Political Business Cycles in Developing Countries.” Journal of International Money and Finance 23 (6): 917–46.

Bojar, Abel. 2015. “Intra-Governmental Bargaining and Political Budget Cycles in the European Union.” European Union Politics 16 (1): 90–115.

———. 2017. “Do Political Budget Cycles Work? A Micro-Level Investigation of Pre-Electoral Budgeting and Its Electoral Consequences.” Electoral Studies 45: 29–43.

Bove, Vincenzo, Georgios Efthyvoulou, and Antonio Navas. 2017. “Political Cycles in Public Expenditure: Butter Vs Guns.” Journal of Comparative Economics 45 (3): 582–604.

Brender, Adi, and Allan Drazen. 2003. “Where Does the Political Budget Cycle Really Come From?” Available at SSRN 462820.

———. 2005. “Political Budget Cycles in New Versus Established Democracies.” Journal of Monetary Economics 52 (7): 1271–95.

De Haan, Jakob, and Jeroen Klomp. 2013. “Conditional Political Budget Cycles: A Review of Recent Evidence.” Public Choice 157: 387–410.

Downs, Anthony. 1957. “An Economic Theory of Political Action in a Democracy.” Journal of Political Economy 65 (2): 135–50.

Drazen, Allan. 2008. “Political Business Cycles.” The New Palgrave Dictionary of Economics 2.

Drazen, Allan, and Marcela Eslava. 2010. “Electoral Manipulation via Voter-Friendly Spending: Theory and Evidence.” Journal of Development Economics 92 (1): 39–52.

Dubois, Eric. 2016. “Political Business Cycles 40 Years After Nordhaus.” Public Choice 166: 235–59.

Efthyvoulou, Georgios. 2012. “Political Budget Cycles in the European Union and the Impact of Political Pressures.” Public Choice 153 (3-4): 295–327.

Enkelmann, Sören, and Markus Leibrecht. 2013. “Political Expenditure Cycles and Election Outcomes: Evidence from Disaggregation of Public Expenditures by Economic Functions.” Economics Letters 121 (1): 128–32.

Furdas, Marina Dimitrova, Katerina Homolkova, and Krisztina Kis-Katos. 2015. “Local Political Budget Cycles in a Federation: Evidence from West German Cities.”

Galli, Emma, and Stefania PS Rossi. 2002. “Political Budget Cycles: The Case of the Western German länder.” Public Choice 110 (3-4): 283–303.

Garmann, Sebastian. 2017. “Political Budget Cycles and Fiscally Conservative Voters.” Economics Letters 155: 72–75.

González, Libertad. 2013. “The Effect of a Universal Child Benefit on Conceptions, Abortions, and Early Maternal Labor Supply.” American Economic Journal: Economic Policy 5 (3): 160–88.

Guo, Gang. 2009. “China’s Local Political Budget Cycles.” American Journal of Political Science 53 (3): 621–32.

Hallerberg, Mark, Lucio Vinhas de Souza, and William Roberts Clark. 2002. “Political Business Cycles in EU Accession Countries.” European Union Politics 3 (2): 231–50.

Heckelman, Jac C, and Hakan Berument. 1998. “Political Business Cycles and Endogenous Elections.” Southern Economic Journal 64 (4): 987–1000.

Hibbs, Douglas A. 1977. “Political Parties and Macroeconomic Policy.” American Political Science Review 71 (4): 1467–87.

Kalecki, Michal. 2021. “Political Aspects of Full Employment.” In The Political Economy, 27–31. Routledge.

Khani Hoolari, Seyed Morteza, and Vahid Taghinejad Omran. 2017. “Natural Budget Deficit and Natural Political Cyclicality.”

Klein, Fabio Alvim, and Sergio Naruhiko Sakurai. 2015. “Term Limits and Political Budget Cycles at the Local Level: Evidence from a Young Democracy.” European Journal of Political Economy 37: 21–36.

Klomp, Jeroen, and Jakob De Haan. 2013. “Do Political Budget Cycles Really Exist?” Applied Economics 45 (3): 329–41.

Krebs, Timothy B. 1998. “The Determinants of Candidates’ Vote Share and the Advantages of Incumbency in City Council Elections.” American Journal of Political Science, 921–35.

Kukołowicz, Paula, and Maciej A Górecki. 2018. “When Incumbents Can Only Gain: Economic Voting in Local Government Elections in Poland.” West European Politics 41 (3): 640–59.

Labonne, Julien. 2016. “Local Political Business Cycles: Evidence from Philippine Municipalities.” Journal of Development Economics 121: 56–62.

Mačkić, Velibor. 2014. “Political Budget Cycles at the Municipal Level in Croatia.” Financial Theory and Practice 38 (1): 1–35.

Mink, Mark, and Jakob De Haan. 2006. “Are There Political Budget Cycles in the Euro Area?” European Union Politics 7 (2): 191–211.

Nordhaus, William D. 1975. “The Political Business Cycle.” The Review of Economic Studies 42 (2): 169–90.

Olejnik, Łukasz Wiktor. 2019. “Local Political Business Cycles and Administration Spending in Polish Local Governments.” Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne 12 (2): 187–99.

Rogoff, Kenneth S. 1987. “Equilibrium Political Budget Cycles.” National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA.

Rogoff, Kenneth, and Anne Sibert. 1988. “Elections and Macroeconomic Policy Cycles.” The Review of Economic Studies 55 (1): 1–16.

Rosenberg, Jacob. 1992. “Rationality and the Political Business Cycle: The Case of Local Government.” Public Choice 73 (1): 71–81.

Sakurai, Sergio Naruhiko, and Naercio Menezes-Filho. 2011. “Opportunistic and Partisan Election Cycles in Brazil: New Evidence at the Municipal Level.” Public Choice 148: 233–47.

Schuknecht, Ludger. 1996. “Political Business Cycles and Fiscal Policies in Developing Countries.” Kyklos 49 (2): 155–70.

Sedmihradská, Lucie, Rudolf Kubı́k, Jakub Haas, et al. 2011. “Political Business Cycle in Czech Municipalities.” Prague Economic Papers 20 (1): 59–70.

Seitz, Helmut. 2000. “Fiscal Policy, Deficits and Politics of Subnational Governments: The Case of the German Laender.” Public Choice 102 (3-4): 183–218.

Shi, Min, and Jakob Svensson. 2002a. “Conditional Political Budget Cycles.” Available at SSRN 315248.

———. 2002b. “Political Budget Cycles in Developed and Developing Countries.” Institute for International Economic Studies, Stockholm University 18.

Shi, Min, Jakob Svensson, et al. 2003. “Political Budget Cycles: A Review of Recent Developments.” Nordic Journal of Political Economy 29 (1): 67–76.

Shi, Min, and Jakob Svensson. 2006. “Political Budget Cycles: Do They Differ Across Countries and Why?” Journal of Public Economics 90 (8-9): 1367–89.

Sidorkin, Oleg, and Dmitriy Vorobyev. 2018. “Political Cycles and Corruption in Russian Regions.” European Journal of Political Economy 52: 55–74.

Sjahrir, Bambang Suharnoko, Krisztina Kis-Katos, and Günther G Schulze. 2013. “Political Budget Cycles in Indonesia at the District Level.” Economics Letters 120 (2): 342–45.

Soh, Byung Hee. 1986. “Political Business Cycles in Industrialized Democratic Countries.” Kyklos 39 (1): 31–46.

Stastna, Lenka. 2015. “Electoral Cycles in Public Expenditures: Evidence from Czech Local Governments.” IES Working Paper.

Veiga, Francisco José, Linda Gonçalves Veiga, and Atsuyoshi Morozumi. 2017. “Political Budget Cycles and Media Freedom.” Electoral Studies 45: 88–99.

Veiga, Linda Gonçalves, and Francisco José Veiga. 2007. “Political Business Cycles at the Municipal Level.” Public Choice 131: 45–64.

Vicente, Cristina, Bernardino Benito, and Francisco Bastida. 2013. “Transparency and Political Budget Cycles at Municipal Level.” Swiss Political Science Review 19 (2): 139–56.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Cieślińska, Konrad Talmont-Kamiński
Prowadzący grup: Barbara Cieślińska, Konrad Talmont-Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)