Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot podstawowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 280-BS3-1PPOD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot podstawowy
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z najnowszymi osiągnięciami z zakresu dyscypliny nauki biologiczne oraz ukazanie złożoności

funkcjonowania przyrody na różnych poziomach organizacji materii z uwzględnieniem oddziaływania czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych środowiska przyrodniczego. Problematyka wykładów obejmuje zastosowanie innowacyjnych metod i technik badawczych do rozwiązywania problemów natury biologicznej i medycznej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z najnowszymi osiągnięciami z zakresu dyscypliny nauki biologiczne oraz ukazanie złożoności

funkcjonowania przyrody na różnych poziomach organizacji materii z uwzględnieniem oddziaływania czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych środowiska przyrodniczego. Problematyka wykładów obejmuje zastosowanie innowacyjnych metod i technik badawczych do rozwiązywania problemów natury biologicznej i medycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki biologiczne

Rok studiów: I

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.

Literatura:

1. Hartl DL, Clark AG. 2009. Podstawy genetyki populacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Freeland JR. 2008. Ekologia molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Szmidt- Jaworska A, Kopcewicz J (red.). 2020. Fizjologia roślin. PWN, Warszawa.

4. Futuyma DJ. 2008. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

5. Wybrane artykuły z czasopism: PLoS One, Nature, Science, Sciences Advances, American Naturalist, PLoS Biology, New England Journal of Medicine, Evolution, Scientific Reports

Efekty uczenia się:

1. Absolwent zna aktualne osiągnięcia naukowe z zakresu biologii, na podstawie literatury fachowej (SD_WG02).

2. Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej oraz ich wkładu w rozwój nauk biologicznych (SD_UW04 ).

3. Absolwent jest gotów do krytycznej analizy źródeł informacji naukowej i wyników badań w dyscyplinie nauk biologicznych (SD_KK01).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów uczenia się następuje w czasie pisemnego egzaminu obejmującego wiedzę nabytą w czasie wykładów. Do zaliczenia wymagana jest ocena pozytywna. Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii (na podst. § 23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Iwona Ciereszko, Andrzej Górniak, Katarzyna Jadwiszczak, Marcin Sielezniew, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gębczyński
Prowadzący grup: Andrzej Gębczyński, Andrzej Górniak, Magdalena Grabowska, Maciej Karpowicz, Jan Taylor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.