Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria spektralna i rachunek funkcyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 280-MS3-1TSRF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria spektralna i rachunek funkcyjny
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://math.uwb.edu.pl/~zaf/kwasniewski/teaching.html
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student ma rozumieć znaczenie pojęcia widma operatora w kontekście rachunku funkcyjnego. Ma umieć w posługiwać się w podstawowotym zakresie rachunkiem funkcyjnym w kontekście ogólnych algebr Banacha (rachunek holomorficzny) oraz operatorów samosprzężonych, normalnych lub ogólniej elementów przemiennych C*-algebr (rachunek funkcji ciągłych i rachunek funkcji borelowskich, twierdzenie spektralne).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Kwaśniewski
Prowadzący grup: Bartosz Kwaśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)