Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy chemii kryminalistycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-1PDWIII-4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii kryminalistycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
I rok I stopnia Chemia semestr letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami i procedurami badawczymi stosowanymi współcześnie w naukach kryminalistycznych.

Skrócony opis:

Treści przedmiotu Podstawy chemii kryminalistycznej zawierają zagadnienia związane z dostępnymi metodami i procedurami badawczymi stosowanymi współcześnie w naukach kryminalistycznych. Studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie technik śledczych, metod fizykochemicznych i analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Pełny opis:

Wykład zawiera zagadnienia związane z definicja, strukturą, celami i funkcjami kryminalistyki. Studenci poznają definicje śladu kryminalistycznego oraz ich klasyfikację, mechanizmy ich powstawania oraz metody ich zabezpieczania i ujawniania. Zapoznają się z podstawowymi technikami kryminalistycznymi: daktyloskopią, kochonoskopią, chelioskopią, badaniami genetycznymi DNA śladów biologicznych, badaniami krwi i innych płynów ustrojowych. Zapoznają się również z nowoczesnymi metodami stosowanymi w biometrii czy zagadnieniami związanymi z miejscem zdarzenia – jego zabezpieczeniem czy zasadami oględzin.

Konwersatorium jest dopełnieniem wykładów, pozwala na rozwiązywanie różnych problemów związanych z chemią kryminalistyczną.

Liczba godzin: 75

wykład 30 godzin, konwersatorium 45 godz.

Ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym: udział w zajęciach: 75 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 40.6 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 9,4 godzin.

Literatura:

1. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer Polska, 2016

2.Grażyna Kędzierska, Włodzimierz Kędzierski, Kryminalistyka wybrane zagadnienia techniki, Szczytno 2011

2. Skrypt z Chemii sądowej, UAM w Poznaniu, 2012

Zalecana literatura dodatkowa:

1. Przegląd Kryminalistyczny, kwartalnik, wydawnictwo CLK Policji w Warszawie

Efekty uczenia się:

KA6_WG10, KA6_UW1, KA6_UU1, KA6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie konwersatorium,

Forma zaliczania konwersatorium: sprawdzenie ustne przygotowania do każdego konwersatorium w oparciu o podany materiał, test jednokrotnego wyboru

Zaliczenie konwersatorium jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Petelska
Prowadzący grup: Ewa Cieszyńska, Alina Dubis, Aneta Petelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treści przedmiotu Podstawy chemii kryminalistycznej zawierają zagadnienia związane z dostępnymi metodami i procedurami badawczymi stosowanymi współcześnie w naukach kryminalistycznych. Studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie technik śledczych, metod fizykochemicznych i analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Pełny opis:

Wykład zawiera zagadnienia związane z definicja, strukturą, celami i funkcjami kryminalistyki. Studenci poznają definicje śladu kryminalistycznego oraz ich klasyfikację, mechanizmy ich powstawania oraz metody ich zabezpieczania i ujawniania. Zapoznają się z podstawowymi technikami kryminalistycznymi: daktyloskopią, kochonoskopią, chelioskopią, badaniami genetycznymi DNA śladów biologicznych, badaniami krwi i innych płynów ustrojowych. Zapoznają się również z nowoczesnymi metodami stosowanymi w biometrii czy zagadnieniami związanymi z miejscem zdarzenia – jego zabezpieczeniem czy zasadami oględzin.

Konwersatorium jest dopełnieniem wykładów, pozwala na rozwiązywanie różnych problemów związanych z chemią kryminalistyczną.

Liczba godzin: 75

wykład 30 godzin, konwersatorium 45 godz.

Ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym: udział w zajęciach: 75 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 40.6 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 9,4 godzin.

Literatura:

1. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer Polska, 2016

2.Grażyna Kędzierska, Włodzimierz Kędzierski, Kryminalistyka wybrane zagadnienia techniki, Szczytno 2011

2. Skrypt z Chemii sądowej, UAM w Poznaniu, 2012

Zalecana literatura dodatkowa:

1. Przegląd Kryminalistyczny, kwartalnik, wydawnictwo CLK Policji w Warszawie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Petelska
Prowadzący grup: Alina Dubis, Beata Kalska-Szostko, Marta Malinowska, Aneta Petelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treści przedmiotu Podstawy chemii kryminalistycznej zawierają zagadnienia związane z dostępnymi metodami i procedurami badawczymi stosowanymi współcześnie w naukach kryminalistycznych. Studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie technik śledczych, metod fizykochemicznych i analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Pełny opis:

Wykład zawiera zagadnienia związane z definicja, strukturą, celami i funkcjami kryminalistyki. Studenci poznają definicje śladu kryminalistycznego oraz ich klasyfikację, mechanizmy ich powstawania oraz metody ich zabezpieczania i ujawniania. Zapoznają się z podstawowymi technikami kryminalistycznymi: daktyloskopią, kochonoskopią, chelioskopią, badaniami genetycznymi DNA śladów biologicznych, badaniami krwi i innych płynów ustrojowych. Zapoznają się również z nowoczesnymi metodami stosowanymi w biometrii czy zagadnieniami związanymi z miejscem zdarzenia – jego zabezpieczeniem czy zasadami oględzin.

Konwersatorium jest dopełnieniem wykładów, pozwala na rozwiązywanie różnych problemów związanych z chemią kryminalistyczną.

Liczba godzin: 75

wykład 30 godzin, konwersatorium 45 godz.

Ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym: udział w zajęciach: 75 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 40.6 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 9,4 godzin.

Literatura:

1. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer Polska, 2016

2.Grażyna Kędzierska, Włodzimierz Kędzierski, Kryminalistyka wybrane zagadnienia techniki, Szczytno 2011

3. Skrypt z Chemii sądowej, UAM w Poznaniu, 2012

4. Dobre praktyki technika kryminalistyki, pod red. A. Frankowskiego i P. Trojanowskiego, Wyd. CLKP, Warszawa, 2020

Zalecana literatura dodatkowa:

1. Przegląd Kryminalistyczny, kwartalnik, wydawnictwo CLK Policji w Warszawie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.