Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przemysł farmaceutyczny a zawód przedstawiciela medycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-3PDWC2A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przemysł farmaceutyczny a zawód przedstawiciela medycznego
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Krótka charakterystyka przemysłu farmaceutycznego, oraz metod badań stosowanych w poszukiwaniu leków. Zadania przedstawiciela medycznego w firmie.

Pełny opis:

Podstawy metodologii naukowej stosowanej w badaniach nad lekami, hipotez zerowa i wartość p. Podstawowe informacje o zadaniach chemika medycznego w firmie farmaceutycznej i rola przedstawiciela medycznego. Struktura firm farmaceutycznych, rodzaje firm i leków (generyczne, oryginalne, biorównoważne itd). Podstawowe metryki chemii medycznej i strategie poszukiwania leków.

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1. Joseph G. Lombardino and John A. Lowe III; The Role of the Medicinal Chemist in Drug Discovery — Then and Now. Nature Rev. Drug Discov. 2004, Vol. 3, 853-862.

2. Materiały internetowe i reklamowe firm.

Zalecana literatura dodatkowa:

1. Magid Abou-Gharbia, Wayne E. Childers; Discovery of Innovative Therapeutics: Today’s Realities and Tomorrow’s Vision. 1. Criticisms Faced by the Pharmaceutical Industry J. Med. Chem. 2013, 56, 5659−5672;

2. Magid Abou-Gharbia, Wayne E. Childers; Discovery of Innovative Therapeutics: Today’s Realities and Tomorrow’s Vision. 2. Pharma’s Challenges and Their Commitment to Innovation J. Med. Chem. 2014, 57, 5525−5553.

3. Flynn, J.; In two generations, drug research sees a big shift.

The Wall Street Journal A1 (11 February 2004) - An account of the careers of Leo Sternbach, inventor of Valium, and his son, Daniel, contrasting their experiences in drug discovery.

Efekty uczenia się:

Student krytycznie ocenia informacje rozpowszechniane w mediach, szczególnie z zakresu chemii KA6_KK1

Student rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze w języku polskim i obcym KA6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach.

Czynne uczestnictwo w zajęciach.

Zaliczenie na ocenę - test.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: Ryszard Łaźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Krótka charakterystyka przemysłu farmaceutycznego, oraz metod badań stosowanych w poszukiwaniu leków. Zadania przedstawiciela medycznego w firmie.

Pełny opis:

Podstawy metodologii naukowej stosowanej w badaniach nad lekami, hipotez zerowa i wartość p. Podstawowe informacje o zadaniach chemika medycznego w firmie farmaceutycznej i rola przedstawiciela medycznego. Struktura firm farmaceutycznych, rodzaje firm i leków (generyczne, oryginalne, biorównoważne itd). Podstawowe metryki chemii medycznej i strategie poszukiwania leków.

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1. Joseph G. Lombardino and John A. Lowe III; The Role of the Medicinal Chemist in Drug Discovery — Then and Now. Nature Rev. Drug Discov. 2004, Vol. 3, 853-862.

2. Materiały internetowe i reklamowe firm.

Zalecana literatura dodatkowa:

1. Magid Abou-Gharbia, Wayne E. Childers; Discovery of Innovative Therapeutics: Today’s Realities and Tomorrow’s Vision. 1. Criticisms Faced by the Pharmaceutical Industry J. Med. Chem. 2013, 56, 5659−5672;

2. Magid Abou-Gharbia, Wayne E. Childers; Discovery of Innovative Therapeutics: Today’s Realities and Tomorrow’s Vision. 2. Pharma’s Challenges and Their Commitment to Innovation J. Med. Chem. 2014, 57, 5525−5553.

3. Flynn, J.; In two generations, drug research sees a big shift.

The Wall Street Journal A1 (11 February 2004) - An account of the careers of Leo Sternbach, inventor of Valium, and his son, Daniel, contrasting their experiences in drug discovery.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)