Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia chemiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-3TCH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia chemiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu chemii analitycznej, organicznej, nieorganicznej i fizycznej na poziomie akademickim (1. stopień), ogólna wiedza o społeczeństwie i bieżących procesach społeczno-gospodarczych.

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z elementarną terminologią oraz podstawami technologii chemicznej, w stopniu umożliwiającym im rozumienie specyfiki przemysłu chemicznego, bazy surowcowej, źródeł energii, podstawowej charakterystyki rynku chemicznego i zawodu chemika.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z elementarną terminologią oraz podstawami technologii chemicznej, w stopniu umożliwiającym im rozumienie specyfiki przemysłu chemicznego, bazy surowcowej, źródeł energii, podstawowej charakterystyki rynku chemicznego i zawodu chemika. Wskazanie związków technologii chemicznej z innymi naukami. Uwydatnienie problemów surowcowych i energetycznych oraz znaczenia chemii stosowanej dla rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa i gospodarki globalnej. Zapoznanie z ogólnymi zasadami wdrażania osiągnięć chemii do praktyki przemysłowej oraz z wybranymi zagadnieniami praktyki przemysłowej, np. dobór optymalnego rozpuszczalnika, bezpieczeństwo, minimalizacja odpadów itp w kontekście zielonej chemii.

Literatura:

Zalecana literatura:

1. J. A. Moulijn, M. Makkee, A. van Diepen: Chemical Process Technology: John Wiley&Sons Chichester, 2003.

2. P. J. Chenier: Survey of Industrial Chemistry: Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2002

3. J. Molenda: Technologia chemiczna: wyd. 6, WSiP, Warszawa 1988.

4. Bogoczek, E. Kociołek-Balawejder; Technologia chemiczna organiczna: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992

Uzupełniająca:

4. Peter Pollak Fine Chemicals. The Industry and the Business, John Wiley&Sons Hoboken, 2007

5. H. Konieczny. Podstawy Technologii Chemicznej, PWN, Warszawa, 1973

Efekty uczenia się:

1. Student powinien wykazać podstawową wiedzą z zakresu podstaw chemicznych procesów technologicznych, zawodu chemika (etyka zawodowa), charakterystyki firm i rynku chemicznego oraz wykorzystania osiągnięć chemii w gospodarce i życiu (komercjalizacja, patentowanie, prowadzenie badań stosowanych).

2. Student bazując na podstawowej wiedzy z chemii na poziomie akademickim powinien ocenić sensowność realizacji procesu chemicznego, potencjalne problemy i rozumieć potrzeby optymalizacji z uwzględnieniem, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. K_W10

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Obecność na wykładach

W ocenie końcowej może być uwzględniona ocenę z laboratorium.

Forma zaliczenia przedmiotu:

– wykład: egzamin (dokładne kryteria i zakres będą przekazane na wykładzie),

– laboratorium: kolokwium. zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: Ryszard Łaźny, Paweł Misiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z elementarną terminologią oraz podstawami technologii chemicznej, w stopniu umożliwiającym im rozumienie specyfiki przemysłu chemicznego, bazy surowcowej, źródeł energii, podstawowej charakterystyki rynku chemicznego i zawodu chemika.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z elementarną terminologią oraz podstawami technologii chemicznej, w stopniu umożliwiającym im rozumienie specyfiki przemysłu chemicznego, bazy surowcowej, źródeł energii, podstawowej charakterystyki rynku chemicznego i zawodu chemika. Wskazanie związków technologii chemicznej z innymi naukami. Uwydatnienie problemów surowcowych i energetycznych oraz znaczenia chemii stosowanej dla rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa i gospodarki globalnej. Zapoznanie z ogólnymi zasadami wdrażania osiągnięć chemii do praktyki przemysłowej oraz z wybranymi zagadnieniami praktyki przemysłowej, np. dobór optymalnego rozpuszczalnika, bezpieczeństwo, minimalizacja odpadów itp w kontekście zielonej chemii.

Literatura:

Zalecana literatura:

1. J. A. Moulijn, M. Makkee, A. van Diepen: Chemical Process Technology: John Wiley&Sons Chichester, 2003.

2. P. J. Chenier: Survey of Industrial Chemistry: Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2002

3. J. Molenda: Technologia chemiczna: wyd. 6, WSiP, Warszawa 1988.

4. Bogoczek, E. Kociołek-Balawejder; Technologia chemiczna organiczna: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992

Uzupełniająca:

4. Peter Pollak Fine Chemicals. The Industry and the Business, John Wiley&Sons Hoboken, 2007

5. H. Konieczny. Podstawy Technologii Chemicznej, PWN, Warszawa, 1973

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: Ryszard Łaźny, Paweł Misiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z elementarną terminologią oraz podstawami technologii chemicznej, w stopniu umożliwiającym im rozumienie specyfiki przemysłu chemicznego, bazy surowcowej, źródeł energii, podstawowej charakterystyki rynku chemicznego i zawodu chemika.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z elementarną terminologią oraz podstawami technologii chemicznej, w stopniu umożliwiającym im rozumienie specyfiki przemysłu chemicznego, bazy surowcowej, źródeł energii, podstawowej charakterystyki rynku chemicznego i zawodu chemika. Wskazanie związków technologii chemicznej z innymi naukami. Uwydatnienie problemów surowcowych i energetycznych oraz znaczenia chemii stosowanej dla rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa i gospodarki globalnej. Zapoznanie z ogólnymi zasadami wdrażania osiągnięć chemii do praktyki przemysłowej oraz z wybranymi zagadnieniami praktyki przemysłowej, np. dobór optymalnego rozpuszczalnika, bezpieczeństwo, minimalizacja odpadów itp w kontekście zielonej chemii.

Literatura:

Zalecana literatura:

1. J. A. Moulijn, M. Makkee, A. van Diepen: Chemical Process Technology: John Wiley&Sons Chichester, 2003.

2. P. J. Chenier: Survey of Industrial Chemistry: Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2002

3. J. Molenda: Technologia chemiczna: wyd. 6, WSiP, Warszawa 1988.

4. Bogoczek, E. Kociołek-Balawejder; Technologia chemiczna organiczna: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992

Uzupełniająca:

4. Peter Pollak Fine Chemicals. The Industry and the Business, John Wiley&Sons Hoboken, 2007

5. H. Konieczny. Podstawy Technologii Chemicznej, PWN, Warszawa, 1973

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z elementarną terminologią oraz podstawami technologii chemicznej, w stopniu umożliwiającym im rozumienie specyfiki przemysłu chemicznego, bazy surowcowej, źródeł energii, podstawowej charakterystyki rynku chemicznego i zawodu chemika.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z elementarną terminologią oraz podstawami technologii chemicznej, w stopniu umożliwiającym im rozumienie specyfiki przemysłu chemicznego, bazy surowcowej, źródeł energii, podstawowej charakterystyki rynku chemicznego i zawodu chemika. Wskazanie związków technologii chemicznej z innymi naukami. Uwydatnienie problemów surowcowych i energetycznych oraz znaczenia chemii stosowanej dla rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa i gospodarki globalnej. Zapoznanie z ogólnymi zasadami wdrażania osiągnięć chemii do praktyki przemysłowej oraz z wybranymi zagadnieniami praktyki przemysłowej, np. dobór optymalnego rozpuszczalnika, bezpieczeństwo, minimalizacja odpadów itp w kontekście zielonej chemii.

Literatura:

Zalecana literatura:

1. J. A. Moulijn, M. Makkee, A. van Diepen: Chemical Process Technology: John Wiley&Sons Chichester, 2003.

2. P. J. Chenier: Survey of Industrial Chemistry: Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2002

3. J. Molenda: Technologia chemiczna: wyd. 6, WSiP, Warszawa 1988.

4. Bogoczek, E. Kociołek-Balawejder; Technologia chemiczna organiczna: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992

Uzupełniająca:

4. Peter Pollak Fine Chemicals. The Industry and the Business, John Wiley&Sons Hoboken, 2007

5. H. Konieczny. Podstawy Technologii Chemicznej, PWN, Warszawa, 1973

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)