Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krystalografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1KRYS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krystalografia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

student zapoznaje się z pojęciem struktury krystalicznej i metodami jej badania

Skrócony opis:

charakterystyka stanu krystalicznego przy użyciu metod dyfrakcyjnych

Pełny opis:

wymagania wstępne: podstawy elektryczności i magnetyzmu, pojęcie pola elektrycznego i magnetycznego, promieniowanie elektromagnetyczne, dyfrakcja i interferencja, Algebra i analiza matematyczna: operacje na wektorach i macierzach, pojęcie grupy, liczby zespolone

zasadnicze treści

otrzymywanie kryształów, ogólne własności kryształów, budowa mikroskopowa, pojęcie przekształcenia i symetrii, symetria translacji, sieć Bravais, sieć odwrotna, zjawisko dyfrakcji, własności promieniowania elektromagnetycznego wyznaczanie położeń i natężeń maksimów dyfrakcyjnych, dyfrakcja neutronów i elektronów

Literatura:

Wykład autorski , udostępniona prezentacja

Z. Bojarski, M. Gigla, K. Stróż, M. Surowiec, "Krystalografia"

Theo Hahn, "International Tables for Crystallography", Vol A, A1

N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, "Fizyka ciała stałego"

Efekty uczenia się:

umiejętność charakterystyki kryształów, przewidywanie wyników eksperymentów dyfrakcyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie czteroczęściowego projektu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szymański
Prowadzący grup: Krzysztof Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szymański
Prowadzący grup: Krzysztof Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

charakterystyka stanu krystalicznego przy użyciu metod dyfrakcyjnych

Pełny opis:

wymagania wstępne: podstawy elektryczności i magnetyzmu, pojęcie pola elektrycznego i magnetycznego, promieniowanie elektromagnetyczne, dyfrakcja i interferencja, Algebra i analiza matematyczna: operacje na wektorach i macierzach, pojęcie grupy, liczby zespolone

zasadnicze treści

otrzymywanie kryształów, ogólne własności kryształów, budowa mikroskopowa, pojęcie przekształcenia i symetrii, symetria translacji, sieć Bravais, sieć odwrotna, zjawisko dyfrakcji, własności promieniowania elektromagnetycznego wyznaczanie położeń i natężeń maksimów dyfrakcyjnych, dyfrakcja neutronów i elektronów

Literatura:

Wykład autorski , udostępniona prezentacja

Z. Bojarski, M. Gigla, K. Stróż, M. Surowiec, "Krystalografia"

Theo Hahn, "International Tables for Crystallography", Vol A, A1

N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, "Fizyka ciała stałego"

Uwagi:

Ocena na podstawie czteroczęściowego projektu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)